All Direct Answers

This page lists all the API direct answers of the Inbenta Chatbot in every supported language. The languages are listed in alphabetical order. Click "open" under any language to display the corresponding labels. These lists can be useful as a reference if you want to modify the default labels to add your own.

Note

You must escape apostrophes (\') to avoid parsing errors.

Albanian

open
Label English Albanian
welcome Hello, how can I help you? Përshëndetje si mund t'ju ndihmoj?
no-question Please ask me a question Ju lutem më bëni një pyetje.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë përgjigje për pyetjen tuaj.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Më vjen keq, nuk kam gjetur asnjë informacion në lidhje me pyetjen tuaj. Ju lutemi kërkoni një fjalë ose frazë tjetër.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Unë kam pasur një vështrim dhe nuk ka asgjë që mund të gjej që i përshtatet pyetjes suaj. Ju lutemi kërkoni përsëri duke përdorur një fjalë ose frazë të ndryshme.
multiple-options Maybe these answers will help you Ndoshta këto përgjigje do t'ju ndihmojnë:
Here are a few different answers which may help you: Këtu janë disa përgjigje të ndryshme që mund t'ju ndihmojnë:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Unë kam listuar disa përgjigje të ndryshme më poshtë. Shpresoj se njëra nga këto mund të ndihmojë:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Ekzistojnë më shumë se një përgjigje që mund t'ju ndihmojë të gjeni informacionin që ju nevojitet. Ju lutemi klikoni në përgjigjet e theksuara më poshtë për më shumë detaje:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Ju lutem, më jepni disa informacione më shumë rreth asaj që dëshironi të dini.
end-form Your inquiry has been submitted Kërkimi juaj është dorëzuar.
form-continue Do you want to continue with this form? Dëshiron të vazhdosh me këtë formë?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Dëshiron të provosh të plotësosh këtë formë përsëri?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Ju lutem më tregoni se si tjetër mund t'ju ndihmoj.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Unë do të ju lidh me një agjent. Faleminderit.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hi! Do të përpiqem t'ju lidh me një agjent njerëzor.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Na vjen keq, nuk ka agjentë në dispozicion. Ju lutemi provoni përsëri në pak minuta.
ask-name Please, tell me your name Ju lutem, më tregoni emrin tuaj.
ask-email Please, tell me your email Ju lutem, më tregoni emailin tuaj.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Duket sikur dëshiron të flasësh për diçka tjetër.
generic-error-message The format of your answer is not valid Formati i përgjigjes suaj nuk është i vlefshëm.
related-message You might also be interested in: Ju gjithashtu mund të interesoheni për:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Më vjen keq, nuk kemi mundur të plotësojmë kërkesën tuaj.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Më vjen keq, nuk kemi mundur të plotësojmë kërkesën tuaj.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Më vjen keq, teksti i pyetjes suaj është mbi kufirin maksimal të karakterit (256 karaktere). Ju lutemi shkruani një fjalë ose frazë më të shkurtër.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Duket se asnjë nga opsionet që gjeta nuk janë të dobishme. Ju lutemi kërkoni një fjalë ose frazë tjetër.
yes yes po
no no jo
no-variable The variable does not exist Ndryshorja nuk ekziston.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Duket sikur ka ndodhur një gabim dhe veprimi i fundit nuk mund të kryhej, por ndjehuni i lirë të vazhdoni të bisedoni me mua!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Le të kthehemi në temën e mëparshme.

Arabic

open
Label English Arabic
welcome Hello, how can I help you? السلام عليكم! هل تريد مساعدة؟
no-question Please ask me a question اسألني سؤال من فضلك
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. عذرا، لم يفلح بحثك بالعثور على أي نتائج
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. عذرا, لم أجد أية معلومات بخصوص سؤالك. حاول البحث مع كلمة أو عبارة مختلفة من فضلك
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. بحثت عن سؤالك ولكنني لم أجد أي شاء مطابقة. الرجاء البحث مرة أخرى باستخدام كلمة أو عبارة مختلفة.
multiple-options Maybe these answers will help you ربما تساعدك هذه الإجابات
Here are a few different answers which may help you: إليك بعض الإجابات المختلفة التي تساعدك:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: تظهر لك إجابات مختلفة أدناه. أرجو أنها مفيدة.
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: هناك أكثر من إجابة واحدة مفيدة. اضغط على الإجابات المميزة أدناه لمزيد من التفاصيل:
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. دعنا نعود إلى الموضوع السابق.
refinement Please, give me some more information about what you want to know. أعطني بعض المعلومات حول ما تريد أن تعرف من فضلك
end-form Your inquiry has been submitted تم إرسال استفسارك
form-continue Do you want to continue with this form? هل تريد الاستمرار مع هذه الاستمارة؟
form-retry Would you like to try to fill in this form again? هل تريد محاولة هذه الاستمارة مرة أخرى؟
follow-up-question Please tell me how else I can help you. قل لي كيف أساعدك.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you سأنقلك إلى وكيل. شكرا!
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent مرحبا! سأحاول اتصالك مع وكيل بشري
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. عذرا ، لا يوجد وكلاء. يرجى المحاولة مرة أخرى خلال بضع دقائق.
ask-name Please, tell me your name ما اسمك؟
ask-email Please, tell me your email ما بريدك الإلكتروني؟
no-subset-match It seems like you want to talk about something else يبدو أنك تريد التحدث عن شيء آخر
generic-error-message The format of your answer is not valid شكل إجابتك غير صالح
related-message You might also be interested in: ربما يعجبك أيضا:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request عذرا، لم نتمكن من إكمال طلبك
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request عذرا، لم نتمكن من إكمال طلبك
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. عذرا، نص سؤالك يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للحرف (٢٥٦ حرفا). الرجاء إدخال كلمة أو عبارة قصرى.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. يبدو أن لا توجد نتائج مفيدة. ابحث عن كلمة ولا عبارة أخرى.
yes yes نعم
no no لا
no-variable The variable does not exist المتغير غير موجود
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! يبدو أنه حدث خطأ ولم يتم تنفيذ الإجراء الأخير ، ولكن لا تتردد في مواصلة الدردشة معي!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. دعنا نعود إلى الموضوع السابق.

Bosnian

open
Label English Bosnian
welcome Hello, how can I help you? Zdravo, kako vam mogu pomoći?
no-question Please ask me a question Molim vas da mi postavite pitanje.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Izvinite, nismo uspjeli pronaći odgovore na vaše pitanje.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Izvinjavam se, nisam uspio pronaći nikakve informacije u vezi s vašim pitanjem. Potražite drugu riječ ili frazu.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Pogledao sam i ne mogu pronaći ništa što bi odgovaralo vašem pitanju. Pokušajte ponovo koristeći drugu riječ ili frazu.
multiple-options Maybe these answers will help you Možda će vam ovi odgovori pomoći:
Here are a few different answers which may help you: Evo nekoliko različitih odgovora koji bi vam mogli pomoći:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: U nastavku sam nabrojao nekoliko različitih odgovora. Nadam se da jedan od ovih može pomoći:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Postoji više od jednog odgovora koji vam mogu pomoći da pronađete potrebne informacije. Molimo kliknite na istaknute odgovore u nastavku za više detalja:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Molim vas, dajte mi malo više informacija o onome što želite znati.
end-form Your inquiry has been submitted Vaš upit je poslan.
form-continue Do you want to continue with this form? Želite li nastaviti s ovim oblikom?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Želite li ponovo pokušati ispuniti ovaj obrazac?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Molim vas recite mi kako vam drugo mogu pomoći.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Spojiću vas s agentom. Hvala ti.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Ćao! Pokušaću da vas povežem sa ljudskim agentom.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Žao nam je, nema dostupnih agenata. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
ask-name Please, tell me your name Molim te, reci mi svoje ime.
ask-email Please, tell me your email Molim te, reci mi svoj email.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Izgleda da želite razgovarati o nečem drugom.
generic-error-message The format of your answer is not valid Format vašeg odgovora nije važeći.
related-message You might also be interested in: Možda će vas zanimati i:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Žao mi je, nismo uspeli da ispunimo vaš zahtev.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Žao mi je, nismo uspeli da ispunimo vaš zahtev.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Žao mi je, tekst vašeg pitanja je prekoračio maksimalni broj znakova (256 znakova). Unesite kraću riječ ili frazu.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Izgleda da mi nijedna opcija koju sam pronašao nije od pomoći. Potražite drugu riječ ili frazu.
yes yes da
no no ne
no-variable The variable does not exist Promjenjiva ne postoji.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Izgleda da se dogodila pogreška i nije bilo moguće izvršiti zadnju radnju, ali slobodno nastavite razgovarati sa mnom!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Vratimo se na prethodnu temu.

Bulgarian

open
Label English Bulgarian
welcome Hello, how can I help you? Здравейте, как мога да ви помогна?
no-question Please ask me a question Моля да ме питаш въпрос.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. За съжаление не можем да намерим никакви отговори на въпроса ви.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Съжалявам, не можах да намеря информация, отнасяща се до въпроса ви. Моля, потърсете друга дума или фраза.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Аз съм имал поглед и нищо не мога да намеря, който отговаря на вашия въпрос. Моля, опитайте отново с помощта на различни дума или фраза.
multiple-options Maybe these answers will help you Може би тези отговори ще ви помогнат:
Here are a few different answers which may help you: Ето няколко различни отговори, които могат да ви помогнат:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Сме изброили няколко различни отговори по-долу. Надявам се, че един от тях може да ви помогне:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Има повече от един отговор, който може да ви помогне да намерите нужната ви информация. Моля, кликнете върху подчертани отговорите по-долу за повече подробности:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Моля, дайте ми малко повече информация за това, което искате да знаете.
end-form Your inquiry has been submitted е била представена Вашето запитване.
form-continue Do you want to continue with this form? Искате ли да продължите с тази форма?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Бихте ли искали да се опита да попълните тази форма отново?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Моля, кажете ми как иначе мога да ти помогна.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Отивам да се свържете с агент. Благодаря ти.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Здравейте! Аз ще се опитам да ви свърже с човешки фактор.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Съжаляваме, няма налични средства. Моля, опитайте отново след няколко минути.
ask-name Please, tell me your name Моля те, кажи ми името си.
ask-email Please, tell me your email Моля, кажете ми имейл.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Изглежда, че искате да говорим за нещо друго.
generic-error-message The format of your answer is not valid Форматът на отговор на въпроса си не е валидно.
related-message You might also be interested in: Може да се интересуват от:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Съжалявам, че не успя да изпълни заявката.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Съжалявам, че не успя да изпълни заявката.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Съжалявам, текстът на въпроса ви е над макс максималният брой знаци (256 знака). Моля, въведете по-кратка дума или фраза.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Изглежда, че нито един от вариантите, които открих са от полза. Моля, потърсете друга дума или фраза.
yes yes да
no no не
no-variable The variable does not exist Променливата не съществува.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Изглежда, че е възникнала грешка и не може да се извършват на последното действие, но не се колебайте да се запази в чата с мен!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Нека се върнем към предишната тема.

Catalan

open
Label English Catalan
welcome Hello, how can I help you? Hola, en què et puc ajudar?
no-question Please ask me a question Fes-me una pregunta
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Ho sento, no hem pogut trobar una resposta per al teu dubte.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Ho sento, no he pogut trobar informació relacionada amb la teva pregunta. Si us plau, intenta-ho de nou amb altres paraules.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. He mirat i no trobo res que respongui la teva pregunta. Si us plau, fes una nova cerca fent servir altres paraules.
multiple-options Maybe these answers will help you Potser aquestes respostes et poden ajudar
Here are a few different answers which may help you: Aquí hi ha unes quantes respostes que potser t\'ajudin:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Aquí sota hi ha unes quantes respostes. Espero que t\'ajudin:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Hi ha més d\'una resposta que et pot ajudar a trobar la informació que necessites. Si us plau, fes clic a les respostes destacades aquí sota per a obtenir més detalls:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Pots donar-me una mica més d\'informació sobre el que vols saber?
end-form Your inquiry has been submitted La teva consulta s\'ha enviat
form-continue Do you want to continue with this form? Vols continuar amb aquest formulari?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vols intentar emplenar el formulari un altre cop?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Si us plau, digue\'m en què et puc ajudar.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you T\'estic conectant amb un agent. Gràcies.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hola! Intentaré conectar-te amb un agent
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Ho sento, no hi ha agents disponibles en aquest moment. Si us plau, intenta-ho més tard.
ask-name Please, tell me your name Si us plau, digue\'m el teu nom
ask-email Please, tell me your email Si us plau, digue\'m el teu correu electrònic
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Sembla que vols parlar d\'alguna altra cosa
generic-error-message The format of your answer is not valid El format de la teva resposta no és vàlid
related-message You might also be interested in: Potser també et pot interessar:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Ho sento, la petició no s\'ha pogut completar
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Ho sento, la petició no s\'ha pogut completar
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Ho sento, el text que has escrit sobrepassa el límit de caràcters (256 caràcters). Si us plau, escriu un missatge més curt.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Sembla que cap de les opcions que he trobat et poden ajudar. Si us plau, escriu una altra frase o paraula.
yes yes
no no No
no-variable The variable does not exist La variable no existeix
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Sembla que hi ha hagut un error i no s\'ha pogut executar l\'última acció, però pots seguir parlant amb mi!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Tornem al tema anterior.

Chinese

open
Label English Chinese
welcome Hello, how can I help you? 您好!请问您需要什么帮助?
no-question Please ask me a question 请提出您的问题。
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. 对不起,我们无法回答您的问题。
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. 不好意思,我无法找到关于您问题的任何信息。请用不同的方式再次提问。
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. 我找不到关于您问题的任何信息。请用不同的方式再次提问。
multiple-options Maybe these answers will help you 希望这些答复会对您有所帮助。
Here are a few different answers which may help you: 希望这些答复会帮到您:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: 下面有一些不同答复。我希望有一个能帮到您:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: 希望这里有更多的信息会帮助您找到您需要的。请点击下列重点的选项以得到更详细的信息:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. 请给我更多有关您想知道的信息:
end-form Your inquiry has been submitted 您的申请已提交了。
form-continue Do you want to continue with this form? 你想继续填写这个表单吗?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? 你想再次填写这个表单吗?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. 请告诉我您是否需要别的帮助。
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you 我现在帮助您联系客服。
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent 您好!我帮助您联系人工客服。
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. 对不起,人工客服正忙。请请以后再试一次。
ask-name Please, tell me your name 请告诉我您的贵姓
ask-email Please, tell me your email 请告诉我您的电邮
no-subset-match It seems like you want to talk about something else 好像您再谈别的事情。
generic-error-message The format of your answer is not valid 您写的格式有错。
related-message You might also be interested in: 您可能对下面的信息也感兴趣:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request 对不起,我们无法满足您的要求。
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request 对不起,我们无法完成你的要求。
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. 对不起,你问题的字数超过限制(字数限制在256个字以内)。 请写得更简短些。
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. 看来我的回复对您没什么帮助。请用不同的方式再次提问。
yes yes
no no 不是
no-variable The variable does not exist 这个变量不存在
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! 看起来网页上有错误,您请求的操作无法执行。反正,请跟我聊天!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. 让我们回到上一个话题。

Croatian

open
Label English Croatian
welcome Hello, how can I help you? Pozdrav, kako vam mogu pomoći?
no-question Please ask me a question Pitajte me pitanje.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Nažalost, nismo mogli naći nikakve odgovore na svoje pitanje.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Žao mi je, nisam mogao naći informacije koje se odnose na vaše pitanje. Molimo tražiti drugu riječ ili frazu.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ja sam imao pogled i tu ništa ne mogu naći koja odgovara na vaše pitanje. Molimo pretraživati ​​ponovo koristeći drugu riječ ili izraz.
multiple-options Maybe these answers will help you Možda ti odgovori će vam pomoći:
Here are a few different answers which may help you: Evo nekoliko različitih odgovora koji vam mogu pomoći:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Ja sam na popisu nekoliko različitih odgovora u nastavku. Nadam se da je jedan od njih ne može pomoći:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Postoji više od jednog odgovora koji mogu pomoći da pronađete potrebne informacije. Molimo kliknite na istaknute odgovorima ispod za više detalja:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Molim te, daj mi nešto više informacija o tome što želite znati.
end-form Your inquiry has been submitted Vaš upit je poslan.
form-continue Do you want to continue with this form? Želite li nastaviti s ovom obliku?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Želite li pokušati ispuniti u ovom obliku opet?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Molim recite mene kako još mogu pomoći.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ja ću vas spojiti na agenta. Hvala vam.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Bok! Pokušat ću vas spojiti s ljudskim sredstvom.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Žao nam je, nema raspoloživih sredstava. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta.
ask-name Please, tell me your name Molim te, reci mi svoje ime.
ask-email Please, tell me your email Molim te, reci mi svoju e-mail.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Čini se kao da želite razgovarati o nečem drugom.
generic-error-message The format of your answer is not valid Format je vaš odgovor ne vrijedi.
related-message You might also be interested in: Također bi mogli biti zainteresirani za:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Žao mi je, nismo mogli ispuniti Vaš zahtjev.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Žao mi je, nismo mogli ispuniti Vaš zahtjev.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Žao mi je, tekst Vaše pitanje je više max ograničenje znakova (256 znakova). Unesite kraću riječ ili izraz.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Čini se kao nitko od opcija sam našao su korisne. Molimo tražiti drugu riječ ili frazu.
yes yes Da
no no ne
no-variable The variable does not exist Varijabla ne postoji.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Izgleda kao greška dogodila i zadnja akcija se ne može izvesti, ali slobodno zadržati razgovor sa mnom!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Vratimo se na prethodnu temu.

Czech

open
Label English Czech
welcome Hello, how can I help you? Dobrý den, jak vám mohu pomoci?
no-question Please ask me a question Prosím, položte mi otázku
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Je mi líto, ale nemohli jsme najít žádné odpovědi na vaši otázku.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Je mi líto, nemohl jsem najít žádné informace vztahující se k vaší otázce. Prosím, zeptejte se znovu pomocí jiného slova nebo fráze.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Podíval jsem se a nenašel jsem nic, které se hodí na vaši otázku. Prosím, zeptejte se znovu pomocí jiného slova nebo fráze.
multiple-options Maybe these answers will help you Možná že tyto odpovědi vám pomůžou
Here are a few different answers which may help you: Zde je několik různých odpovědí, které vám mohou pomoci:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Já jsem vypsal několik různých odpovědí níže. Doufám, že jedna z nich vám může pomoci:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Je více než jedna odpověď, která vám může pomoci najít potřebné informace. Klikněte na zvýrazněné odpovědí níže pro další podrobnosti:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Prosím, dejte mi další informace o tom, co chcete vědět.
end-form Your inquiry has been submitted Váš dotaz byl odeslán
form-continue Do you want to continue with this form? Chcete pokračovat s tímto formulářem?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Chtěli byste se pokusit vyplnit tento formulář znovu?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Prosím, řekněte mi, jak vám jinak mohu pomoci.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Pokusím se spojit vás s agentem. Děkuji
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Ahoj! Pokusím se spojit vás s člověkem.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Je nám líto, ale nejsou k dispozici žádné agenti. Zkuste to prosím znovu za pár minut.
ask-name Please, tell me your name Prosím, řekněte mi své jméno
ask-email Please, tell me your email Prosím, řekněte mi svůj e-mail
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Vypadá to, že se mnou chcete mluvit o něčem jiném
generic-error-message The format of your answer is not valid Formát vaši odpovědi není platný
related-message You might also be interested in: Mohlo by vás zajímat:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Je mi líto, ale nemohli jsme dokončit váš požadavek
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Je mi líto, ale nemohli jsme dokončit váš požadavek
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Je mi líto, text vaší otázky překračuje maximální limit počtu znaků (256 znaků). Zadejte prosím kratší slovo nebo fráze.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Zdá se, že žádná z nalezených možností není užitečná. Prosím, zeptejte se znovu pomocí jiného slova nebo fráze.
yes yes Ano
no no Ne
no-variable The variable does not exist Proměnná neexistuje
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Došlo k chybě a poslední akce se nedala provést, ale můžete se mnou dál mluvit.
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Vraťme se k předchozímu tématu.

Danish

open
Label English Danish
welcome Hello, how can I help you? Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig?
no-question Please ask me a question Spørg mig et spørgsmål
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Undskyld, vi kunne ikke finde svar på dit spørgsmål.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Det er jeg ked af, men jeg kunne ikke finde nogen oplysninger vedrørende dit spørgsmål. Søg efter et andet ord eller en sætning, tak.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Jeg har kigget og der er ikke noget jeg kan finde, der passer til dit spørgsmål. Søg igen med et andet ord eller en sætning.
multiple-options Maybe these answers will help you Måske disse svar kan hjælpe dig
Here are a few different answers which may help you: Her er et par forskellige svar, som kan hjælpe dig:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Jeg har opført et par forskellige svar nedenfor. Jeg håber, at en af ​​disse kan hjælpe dig:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Der er mere end et svar, som kan hjælpe dig med at finde de oplysninger, du har brug for. Klik på de fremhævede svar nedenfor for flere detaljer:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Vær venlig at give mig nogle flere oplysninger om, hvad du vil vide.
end-form Your inquiry has been submitted Din forespørgsel er blevet indsendt
form-continue Do you want to continue with this form? Vil du fortsætte med denne formular?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vil du gerne forsøge at udfylde denne formular igen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Fortæl mig, hvordan jeg kan hjælpe dig.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Jeg vil forbinde dig med en agent. Tak skal du have!
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hej! Jeg vil forsøge at forbinde dig med en human agent
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Beklager, der er ingen agenter til rådighed. Prøv igen om et par minutter.
ask-name Please, tell me your name Fortæl mig dit navn, tak.
ask-email Please, tell me your email Fortæl mig din email, tak.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Det lader til, at du vil snakke om noget andet
generic-error-message The format of your answer is not valid Formatet på dit svar er ikke gyldigt
related-message You might also be interested in: Du kan også være interesseret i:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Jeg beklager, vi kunne ikke gennemføre din anmodning
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Jeg beklager, vi kunne ikke gennemføre din anmodning
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Undskyld, teksten til dit spørgsmål er over den maksimale tegngrænse (256 symboler). Indtast et kortere ord eller en sætning, tak.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Det lader til, at ingen af de muligheder jeg fandt er nyttige. Søg venligst efter et andet ord eller en sætning.
yes yes ja
no no nej
no-variable The variable does not exist Variablen findes ikke
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Det lader til, at der opstod en fejl, og den sidste handling kunne ikke udføres, men vær så velkommen til at holde chatter med mig!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Lad os gå tilbage til det forrige emne.

Dutch

open
Label English Dutch
welcome Hello, how can I help you? Hallo, hoe kan ik u helpen?
no-question Please ask me a question Stel me een vraag
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Sorry, we hebben geen antwoord op uw vraag kunnen vinden. Probeer uw vraag anders te formuleren alstublieft.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Het spijt me, ik heb geen antwoord op uw vraag kunnen vinden. Misschien kunt u het antwoord vinden door op een ander woord of zinsdeel te zoeken.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ik heb gezocht, maar kan het juiste antwoord op uw vraag niet vinden. Misschien kunt u het nog eens proberen door te zoeken op een ander woord of zinsdeel.
multiple-options Maybe these answers will help you Misschien kunnen deze antwoorden u helpen
Here are a few different answers which may help you: Hier vindt u een aantal antwoorden die u misschien kunnen helpen:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Ik heb een aantal antwoorden voor u op een rijtje gezet. Ik hoop dat een van deze antwoorden uw vraag beantwoordt:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Er is meer dan één antwoord dat mogelijk de benodigde informatie kan verschaffen. Klik hieronder op de gemarkeerde antwoorden voor meer details:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Kunt u mij meer informatie geven over wat u precies wilt weten?
end-form Your inquiry has been submitted Uw aanvraag is ingediend
form-continue Do you want to continue with this form? Wilt u verder gaan met dit formulier?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Wilt u dit formulier opnieuw invullen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Laat me alstublieft weten hoe ik u verder kan helpen.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ik verbindt u door met een vertegenwoordiger. Bedankt.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hallo! Ik verbindt u door met een menselijke vertegenwoordiger.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Sorry, er zijn geen vertegenwoordigers beschikbaar. Probeert u het alstublieft over een aantal minuten opnieuw.
ask-name Please, tell me your name Vertel me alstublieft hoe u heet
ask-email Please, tell me your email Vertel me alstublieft uw e-mailadres
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Het lijkt erop dat u ergens anders over wilt praten
generic-error-message The format of your answer is not valid Het format van uw vraag is niet geldig
related-message You might also be interested in: Mogelijk bent u wellicht ook geïnteresseerd in:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Het spijt me, we konden niet aan uw verzoek voldoen
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Het spijt me, we konden niet aan uw verzoek voldoen
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Het spijt me, de tekst van uw vraag overschrijdt het maximum aantal tekens (256 tekens). Voer alstublieft een korter woord of zinsdeel in.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Het lijkt erop dat geen van de door mij gevonden opties van nut is. Zoek alstublieft naar een ander woord op zinsdeel.
yes yes ja
no no nee
no-variable The variable does not exist De variabele bestaat niet
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Het lijkt erop dat er een fout is opgetreden en de laatste handeling niet kon worden uitgevoerd, maar voel je vrij om met mij te blijven chatten.
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Laten we teruggaan naar het vorige onderwerp.

Estonian

open
Label English Estonian
welcome Hello, how can I help you? Tere, kuidas saan sind aidata?
no-question Please ask me a question Palun küsige mulle küsimus
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Vabandust, me ei saanud teie küsimusele vastust leida.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Mul on kahju, ma ei saanud teie küsimusega seotud teavet leida. Otsige teist sõna või fraasi.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Mul on olnud pilk ja ma ei leia midagi, mis sobiks teie küsimusega. Palun otsige uuesti, kasutades teist sõna või fraasi.
multiple-options Maybe these answers will help you Võib-olla aitavad need vastused teid
Here are a few different answers which may help you: Siin on mõned erinevad vastused, mis võivad teid aidata:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Allpool on loetletud mõned erinevad vastused. Loodan, et üks neist võib aidata:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Teil on rohkem kui üks vastus, mis võib aidata teil leida vajalikku teavet. Täpsema teabe saamiseks klõpsake allolevatel esiletõstetud vastustel:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Palun andke mulle rohkem teavet selle kohta, mida sa tahad teada.
end-form Your inquiry has been submitted Teie päring on esitatud
form-continue Do you want to continue with this form? Kas soovite seda vormi jätkata?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Kas soovite seda vormi uuesti täita?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Palun öelge, kuidas muidu saan teid aidata.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ma ühendan teid agentiga. Aitäh
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Tere! Püüan sind ühendada inimagentiga
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Kahjuks ei ole agente saadaval. Palun proovige mõne minuti pärast uuesti.
ask-name Please, tell me your name Palun ütle mulle oma nimi
ask-email Please, tell me your email Palun öelge mulle oma e-posti aadress
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Tundub, et tahad midagi muud rääkida
generic-error-message The format of your answer is not valid Teie vastuse vorming ei ole kehtiv
related-message You might also be interested in: Samuti võite olla huvitatud:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Vabandust, me ei saanud teie palvet täita
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Vabandust, me ei saanud teie palvet täita
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Vabandust, teie küsimuse tekst on üle maksimaalse tähemärgi limiidi (256 tähemärki). Sisestage lühem sõna või fraas.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Tundub, et ükski leitud võimalustest pole kasulik. Otsige teist sõna või fraasi.
yes yes jah
no no ei
no-variable The variable does not exist Muutujat ei eksisteeri
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Paistab, et ilmnes viga ja viimast toimingut ei õnnestunud täita, kuid julgelt vestelda minuga!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Tuleme tagasi eelmise teema juurde.

Euskera

open
Label English Euskera
welcome Hello, how can I help you? Kaixo, zertan lagun zaitzaket?
no-question Please ask me a question Egin zure galdera, mesedez.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Sentitzen dut, ez dugu zure galderarentzako erantzunik aurkitu.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Barkatu baina ez dut zure galderarekin zerikusirik duen informaziorik aurkitu. Saia zaitez beste hitz edo esaldi bat bilatzen.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Begira aritu naiz baina ez dut zure galdera erantzuteko moduko ezer aurkitu. Mesedez, saia zaitez zure bilaketa bere esaldi edo hitz batzuk erabiliz egiten.
multiple-options Maybe these answers will help you Erantzun hauek lagungarri izango zaizkizula uste dut
Here are a few different answers which may help you: Hona hemen lagundu zaitzaketen erantzun batzuk:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Erantzun zerrenda txiki bat duzu jarraian. Baten bat lagungarri izango zaizula espero dut:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Bilatzen ari zaren informazioaren inguruko zenbait emaitza aurkitu ditut. Mesedez sakatu ondoren aurkituko dituzun erantzunetan xehetasunak ikusteko:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Eman iezadazu jakin nahi duzunari buruzko informazio gehiago, mesedez.
end-form Your inquiry has been submitted Zure kontsulta bidali egin da
form-continue Do you want to continue with this form? Formulario hau betetzen jarraitu nahi al duzu?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Formulario hau berriz betetzen saiatu nahi al duzu?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Esan mesedez zerbaitetan gehiago lagun zaitzakedan.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Agente batekin pasako zaitut. Eskerrik asko
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Kaixo! Gure agenteetako bat erantzuteko moduan dagoen begiratuko dut.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Sentitzen dut, oraintxe bertan ez dago erantzuteko moduan dagoen agenterik. Saiatu berriz minutu batzuk barru.
ask-name Please, tell me your name Esan iezadazu zure izena, mesedez
ask-email Please, tell me your email Eman iezadazu zure e-posta helbidea, mesedez
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Beste zerbaitetaz hitz egin nahi duzula iruditzen zait
generic-error-message The format of your answer is not valid Erantzunaren formatua ez da baliozkoa
related-message You might also be interested in: Ondokoa ere interesgarria izan daiteke zuretzat:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Barkatu, ezin izan dugu zure eskaera bete.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Barkatu, ezin izan dugu zure eskaera bete.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Barkatu, zure galderak gehienezko karaktere-muga gainditzen du (256 karaktere). Erabili hitz edo esaldi laburragoa mesedez.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Badirudi aurkitu ditudan erantzunak ez zaizkizula lagungarriak izan. Bila ezazu beste hitz edo esaldi bat, mesedez.
yes yes Bai
no no Ez
no-variable The variable does not exist Aldagaia ez da existitzen
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Badirudi errore bat gertatu dela eta azken ekintza ezin izan da burutu. Hala ere nirekin hizketan jarrai dezakezu lasai!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Aurreko gaira itzuli gaitezen.

Finnish

open
Label English Finnish
welcome Hello, how can I help you? Hei, miten voin auttaa sinua?
no-question Please ask me a question Kysy minulta kysymys
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Anteeksi emme voineet löytää vastauksia kysymykseesi.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Anteeksi, etten voinut löytää mitään kysymykseesi liittyvää tietoa. Etsi toinen sana tai lause.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Olen nähnyt, etten löydä mitään, mikä sopii kysymykseesi. Hae uudelleen käyttämällä toista sanaa tai lauseita.
multiple-options Maybe these answers will help you Ehkä nämä vastaukset auttavat sinua
Here are a few different answers which may help you: Seuraavassa on muutamia erilaisia ​​vastauksia, jotka voivat auttaa sinua:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Olen listannut muutamia erilaisia ​​vastauksia alla. Toivottavasti yksi näistä voi auttaa:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Useampi kuin yksi vastaus voi auttaa sinua löytämään tarvitsemasi tiedot. Napsauta alla olevia vastauksia saadaksesi lisätietoja:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Anna minulle lisätietoja siitä, mitä haluat tietää.
end-form Your inquiry has been submitted Kyselysi on toimitettu
form-continue Do you want to continue with this form? Haluatko jatkaa tätä lomaketta?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Haluatko yrittää täyttää tämän lomakkeen uudelleen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Kerro, miten voin auttaa sinua.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Liitän sinut agenttiin. Kiitos
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Moi! Yritän yhdistää sinut ihmisen edustajan kanssa
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Valitettavasti asiamiehiä ei ole saatavilla. Yritä uudelleen muutamassa minuutissa.
ask-name Please, tell me your name Kerro minulle nimesi
ask-email Please, tell me your email Kerro minulle sähköpostisi
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Näyttää siltä, ​​että haluat puhua jotain muuta
generic-error-message The format of your answer is not valid Vastauksesi muoto ei ole kelvollinen
related-message You might also be interested in: Saatat olla myös kiinnostunut:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Anteeksi, ettemme voineet täydentää pyyntöäsi
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Anteeksi, ettemme voineet täydentää pyyntöäsi
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Olen pahoillani, kysymyksenne teksti ylittää enimmäisarvorajan (256 merkkiä). Anna lyhyempi sana tai lause.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Näyttää siltä, että mikään vaihtoehdoista, joita löysin, ei ole hyödyllinen. Etsi toinen sana tai lause.
yes yes Joo
no no Ei
no-variable The variable does not exist Muuttujaa ei ole olemassa
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Näyttää siltä, että tapahtui virhe ja viimeistä toimintaa ei voitu suorittaa, mutta voit pitää mielelläni keskustella kanssani!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Palataanpa edelliseen aiheeseen.

French

open
Label English French
welcome Hello, how can I help you? Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?
no-question Please ask me a question Posez-moi une question
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Désolé, nous n\'avons pas trouvé de réponse à votre question. Veuillez reformuler votre question avec d\'autres mots.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Je suis désolée, je n\'ai pas trouvé de réponse relative à votre question. Veuillez reformuler votre recherche.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. J\'ai cherché mais je n\'ai rien trouvé qui puisse répondre à votre question. Veuillez reformuler votre recherche.
multiple-options Maybe these answers will help you Ces réponses pourraient vous aider
Here are a few different answers which may help you: Voici plusieurs réponses qui pourraient vous aider :
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: J\'ai listé différentes réponses ci-dessous. J\'espère qu\'elles vous seront utiles :
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Il existe plusieurs réponses qui pourraient vous aider à trouver l\'information dont vous avez besoin. Veuillez cliquer sur les réponses ci-dessous pour plus d\'informations :
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur l\'information que vous recherchez ?
end-form Your inquiry has been submitted Votre demande a été envoyée
form-continue Do you want to continue with this form? Voulez-vous continuer avec ce formulaire ?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Voulez-vous remplir à nouveau le formulaire ?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Dites-moi si je peux vous aider sur un autre sujet
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Je vais vous connecter à un agent, merci.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Bonjour, je vais essayer de vous connecter à un agent humain
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Désolé, il n'y a aucun disponible. Veuillez réessayer dans quelques minutes.
ask-name Please, tell me your name Merci de m\'indiquer votre nom
ask-email Please, tell me your email Merci de m\'indiquer votre email
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Il semble que vous souhaitez parler d\'autre chose
generic-error-message The format of your answer is not valid Le format de votre réponse n\'est pas valide
related-message You might also be interested in: Vous pourriez également être intéressé par:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Je suis désolée, nous n\'avons pas pu accomplir votre requête
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Je suis désolée, nous n\'avons pas pu accomplir votre requête
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Je suis désolée, le texte de votre question dépasse la limite de caractères maximum (256 caractères). Veuillez entrer un mot ou une phrase plus courte.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Il semble qu'aucune des options que j'ai trouvées n'est pertinente. Veuillez chercher un autre mot ou phrase
yes yes Oui
no no Non
no-variable The variable does not exist La variable n\'existe pas
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Il semble qu\'une erreur se soit produite et que la dernière action n\'ait pas pu être réalisée, mais vous pouvez continuer de discuter avec moi!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Revenons au sujet précédent.

Galician

open
Label English Galician
welcome Hello, how can I help you? Ola, en que che podo axudar?
no-question Please ask me a question Faime unha pregunta
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Síntoo, non puiden atopar respostas para a túa dúbida.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Síntoo, non puiden atopar información relacionada coa túa pregunta. Por favor, téntao de novo con outras palabras.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Mirei e non atopo nada que responda á túa pregunta. Por favor, realiza unha nova procura usando outras palabras.
multiple-options Maybe these answers will help you Espero que estas respostas axúdenche
Here are a few different answers which may help you: Móstroche algunhas respostas que che poden axudar:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Aquí tes unhas cantas respostas. Espero que che sexan de axuda:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Hai máis dunha resposta que che pode axudar a atopar a información que necesitas. Por favor, feixe clic nas respostas destacadas aquí abaixo para obter máis detalles:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Podes darme algo máis de información sobre o que queres saber?
end-form Your inquiry has been submitted A túa consulta enviouse
form-continue Do you want to continue with this form? Queres continuar con este formulario?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Queres tentar encher o formulario de novo?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Por favor, dime en que che podo axudar.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Estou a conectarche cun axente. Grazas.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Ola! Tentarei conectarche cun axente
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Síntoo, non hai axentes dispoñibles neste momento. Por favor, téntao máis tarde.
ask-name Please, tell me your name Por favor, dime o teu nome
ask-email Please, tell me your email Por favor, dime o teu correo electrónico
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Parece que queres falar doutra cousa
generic-error-message The format of your answer is not valid O formato da túa resposta non é válido
related-message You might also be interested in: Quizá tamén che pode interesar:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Síntoo, a túa petición non se puido completar
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Síntoo, a túa petición non se puido completar
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Síntoo, o texto que escribiches excede o límite de carácteres (256 carácteres). Por favor, escribe unha mensaxe máis curta.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Creo que ningunha das opcións que atopei pódenche axudar. Por favor, escribe outra frase ou palabra.
yes yes Si
no no Non
no-variable The variable does not exist A variable non existe
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Parece que ocorreu un erro e non se puido realizar a última acción, pero non dubides en seguir chateando comigo!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Volvamos ao tema anterior.

German

open
Label English German
welcome Hello, how can I help you? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen?
no-question Please ask me a question Stellen Sie mir eine Frage
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Leider konnten wir keine Antwort auf Ihre Frage finden. Bitte versuchen Sie, Ihre Frage anders zu formulieren.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Tut mir leid, ich konnte keine Informationen zu Ihrer Frage finden. Bitte versuchen Sie es noch einmal mit anderen Worten.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ich kann nichts Passendes zu Ihrer Frage finden. Bitte suchen Sie noch einmal mit anderen Worten.
multiple-options Maybe these answers will help you: Diese Antworten könnten Ihnen helfen:
Here are a few different answers which may help you: Hier finden Sie verschiedene Antworten, die Ihnen helfen könnten:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Ich habe hier unten ein paar Antworten aufgelistet, die Ihnen helfen könnten:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Es gibt mehrere Antworten, die Ihnen die gesuchte Information liefern könnten. Klicken Sie auf die hervorgehobenen Antworten, um weitere Details zu erhalten:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Können Sie mir mehr Informationen dazu geben, was Sie genau wissen möchten?
end-form Your inquiry has been submitted Ihre Anfrage wurde gesendet
form-continue Do you want to continue with this form? Möchten Sie mit diesem Formular fortfahren?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Möchten Sie dieses Formular erneut ausfüllen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen sonst noch helfen kann.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ich werde Sie mit einem Agenten verbinden. Danke
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hallo! Ich werde versuchen, Sie mit einem menschlichen Agenten zu verbinden
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Leider sind derzeit keine Agenten verfügbar. Bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten noch einmal.
ask-name Please, tell me your name Bitte sagen Sie mir Ihren Namen
ask-email Please, tell me your email Bitte sagen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Sie wollen offenbar über etwas anderes sprechen
generic-error-message The format of your answer is not valid Das Format Ihrer Antwort ist ungültig
related-message You might also be interested in: Das könnte Sie auch interessieren:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Tut mir leid, wir konnten Ihre Anfrage nicht durchführen
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Tut mir leid, wir konnten Ihre Anfrage nicht durchführen
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Tut mir leid, der Text Ihrer Frage liegt über der maximalen Zeichenanzahl. Bitte geben Sie ein kürzeres Wort oder einen kürzeren Satz ein.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Es sieht so aus, als wäre keine der gefundenen Optionen hilfreich. Bitte suchen Sie nach einem anderen Wort oder Satz.
yes yes Ja
no no Nein
no-variable The variable does not exist Die Variable existiert nicht
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Es ist ein Fehler aufgetreten und die letzte Aktion konnte nicht durchgeführt werden, aber Sie können gerne weiter mit mir chatten!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Kehren wir zum vorherigen Thema zurück.

Greek

open
Label English Greek
welcome Hello, how can I help you? Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
no-question Please ask me a question Παρακαλώ, κάντε μου μια ερώτηση
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να βρούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Λυπάμαι, δεν μπόρεσα να βρω καμία πληροφορία σχετικά με την ερώτησή σας. Παρακαλώ, αναζητήστε μια άλλη λέξη ή φράση.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Κοίταξα και δεν υπάρχει τίποτα που ταιριάζει στην ερώτησή σας. Παρακαλώ, επαναλάβετε την αναζήτηση με μια διαφορετική λέξη ή φράση.
multiple-options Maybe these answers will help you Ίσως αυτές οι απαντήσεις θα σας βοηθήσουν
Here are a few different answers which may help you: Εδώ είναι μερικές διαφορετικές απαντήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Έχω αναφέρονται παρακάτω μερικές διαφορετικές απαντήσεις. Ελπίζω ένα από αυτά να μπορέσει να σας βοηθήσει:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις που μπορεί να σας βοηθήσει. Κάντε κλικ στις υπογράμμισε απαντήσεις παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Παρακαλώ, δώστε μου περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτησή σας.
end-form Your inquiry has been submitted Το ερώτημά σας έχει υποβληθεί
form-continue Do you want to continue with this form? Θέλετε να συνεχίσετε με αυτή τη αίτηση;
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Θα θέλατε να δοκιμάσετε να συμπληρώσετε αυτή η αίτηση πάλι;
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Πείτε μου πώς μπορώ να σας βοηθήσω.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Σας συνδέω με έναν αντιπρόσωπο. Ευχαριστώ
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Γεια σας! Θα προσπαθήσω να σας συνδέσει με ανθρώπινο αντιπρόσωπο
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Συγνόμη, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αντιπρόσωποι. Δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.
ask-name Please, tell me your name Παρακαλώ, πείτε μου το όνομά σας
ask-email Please, tell me your email Παρακαλώ, πείτε μου το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Φαίνεται σαν να θέλετε να μιλήσουμε για κάτι άλλο
generic-error-message The format of your answer is not valid Η μορφή της απάντησής σας δεν είναι έγκυρο
related-message You might also be interested in: Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Λυπάμαι, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσει το αίτημά σας
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Λυπάμαι, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσει το αίτημά σας
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Λυπάμαι, το κείμενο της ερώτησής σας είναι πάνω από το μέγιστο όριο χαρακτήρων (256 χαρακτήρες). Εισαγάγετε μια συντομότερη λέξη ή φράση.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Φαίνεται ότι καμία από τις απαντήσεις δεν ήταν χρήσιμη. Αναζητήστε μια άλλη λέξη ή φράση.
yes yes Ναí
no no Όχι
no-variable The variable does not exist Η μεταβλητή δεν υπάρχει
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Φαίνεται ότι συνέβη ένα σφάλμα και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της τελευταίας ενέργειας, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να συνομιλείτε μαζί μου!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Ας επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα.

Hungarian

open
Label English Hungarian
welcome Hello, how can I help you? Szia! Miben segíthetek?
no-question Please ask me a question Kérdezzen valamit.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Sajnálom, nem találtunk választ a kérdésére.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Elnézést, nem találtam semmi információt ebben a kérdésben. Keressen egy másik szót vagy kifejezést.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Megnéztem, de nem találtam semmi, ami megfelel a kérdésének. Keressen egy másik szót vagy kifejezést.
multiple-options Maybe these answers will help you Talán ezek a válaszok segíthetnek
Here are a few different answers which may help you: Íme néhány különböző válasz, amelyek segíthetnek:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Itt van néhány válasz. Remélem, hogy az egyik segíthet.
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Több válasz is van, amely segíthet. Kérem, kattintson a kiemelt válaszokra a további részletekért.
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Kérem adjon néhány további információt. Miről szeretne többet megtudni?
end-form Your inquiry has been submitted A kérdése beérkezett
form-continue Do you want to continue with this form? Szeretné folytatni ezt az űrlapot?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Szeretné újra kitölteni ezt az űrlapot?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Mondjon meg, hogyan segíthetek.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Kapcsolom ügyfélszolgálatot. Köszönöm
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Szia! Megpróbálok kapcsolni az egyik munkatársunkat
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Sajnálom, nincs elérhető munkatárs. Próbáljon újra néhány perc múlva.
ask-name Please, tell me your name Kérem adja meg a nevét
ask-email Please, tell me your email Kérem adja meg az e-mail címét
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Úgy tűnik, hogy másról szeretnél beszélni
generic-error-message The format of your answer is not valid A válasz formátuma nem érvényes
related-message You might also be interested in: Esetleg ezek is érdekelhetnek:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Sajnálom, nem tudtuk végrehajtani a kérését
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Sajnálom, nem tudtuk végrehajtani a kérését
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Sajnálom, a kérdése túl hosszú. Meghaladja a maximálisan bevihető karakterek számat (256 karakter). Kérem, adjon meg rövidebb szót vagy kifejezést.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Úgy tűnik, hogy a válasz nem segít. Legyen szíves, keressen egy másik szót vagy kifejezést.
yes yes Igen
no no Nem
no-variable The variable does not exist A változó nem létezik.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Úgy tűnik, hiba történt, és az utolsó műveletet nem lehetett végrehajtani, de nyugodtan beszélgethet velem!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Térjünk vissza az előző témához.

Icelandic

open
Label English Icelandic
welcome Hello, how can I help you? Halló, hvernig get ég hjálpað þér?
no-question Please ask me a question Vinsamlegast spyrja mig spurningu.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Því miður gátum við ekki fundið neinar svör við spurningunni þinni.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Fyrirgefðu, ég gat ekki fundið neinar upplýsingar varðandi spurningu þína. Vinsamlegast leita að öðru orði eða setningu.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ég hef fengið að líta og það er ekkert sem ég get fundið sem passar spurningunni þinni. Prófaðu að leita aftur með annarri orð eða setningu.
multiple-options Maybe these answers will help you Kannski þessi svör hjálpa þér:
Here are a few different answers which may help you: Hér eru nokkrar mismunandi svör sem geta hjálpað þér að:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Ég hef skráð nokkrar mismunandi svör hér fyrir neðan. Ég vona að einn af þessum getur hjálpað:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Það er meira en eitt svar sem getur hjálpað þér að finna þær upplýsingar sem þú þarft. Vinsamlegast smelltu á hápunktur svörum hér að neðan fyrir frekari upplýsingar:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Vinsamlegast gefið mér meiri upplýsingar um það sem þú vilt vita.
end-form Your inquiry has been submitted fyrirspurn hefur verið send.
form-continue Do you want to continue with this form? Viltu halda áfram með þetta form?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Viltu reyna að fylla út þetta eyðublað aftur?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Vinsamlegast segðu mér hvernig annað sem ég get hjálpað þér.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ég ætla að tengja þig við umboðsmann. Þakka þér fyrir.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hi! Ég mun reyna að tengja þig með mönnum miðli.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Því miður eru engar lyf boði. Reyndu aftur eftir nokkrar mínútur.
ask-name Please, tell me your name Vinsamlegast segðu mér nafnið þitt.
ask-email Please, tell me your email Vinsamlegast segðu mér tölvupóst.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Það virðist eins og þú vilt tala um eitthvað annað.
generic-error-message The format of your answer is not valid The snið af svarinu er ekki gilt.
related-message You might also be interested in: Þú gætir líka haft áhuga á:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Fyrirgefðu, við gátum ekki afgreitt beiðni þína.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Fyrirgefðu, við gátum ekki afgreitt beiðni þína.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Fyrirgefðu, texti spurningunni þinni er yfir max eðli takmörk (256 stafir). Vinsamlegast sláðu styttri orð eða setningu.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Það virðist eins og enginn af valkostunum sem ég fann eru gagnlegar. Vinsamlegast leita að öðru orði eða setningu.
yes yes
no nei ne
no-variable The variable does not exist Breytan er ekki til.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Lítur út eins og villa átti sér stað og síðasta aðgerð var ekki hægt að framkvæma, en ekki hika við að halda spjalla við mig!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Við skulum fara aftur í fyrri efni.

Indonesian

open
Label English Indonesian
welcome Hello, how can I help you? Halo, bagaimana saya bisa membantu anda?
no-question Please ask me a question Tolong tanya saya pertanyaan
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Maaf, kami tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan Anda.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Maaf, saya tidak dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan Anda. Silakan cari kata lain atau frase.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Saya sudah melihat-lihat dan tidak ada yang bisa saya temukan yang sesuai dengan pertanyaan Anda. Silakan cari lagi dengan menggunakan kata atau frasa yang berbeda.
multiple-options Maybe these answers will help you Mungkin jawaban ini akan membantu Anda
Here are a few different answers which may help you: Berikut adalah beberapa jawaban yang berbeda yang dapat membantu Anda:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Saya telah mencantumkan beberapa jawaban yang berbeda di bawah ini. Saya harap salah satu dari ini bisa membantu:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Ada lebih dari satu jawaban yang dapat membantu Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan. Silahkan klik pada jawaban yang disorot di bawah ini untuk detail lebih lanjut:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Tolong beri saya beberapa informasi lebih lanjut tentang apa yang ingin Anda ketahui.
end-form Your inquiry has been submitted Permintaan anda telah disampaikan
form-continue Do you want to continue with this form? Apakah Anda ingin melanjutkan formulir ini?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Apakah Anda ingin mencoba mengisi formulir ini lagi?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Tolong katakan padaku bagaimana lagi aku bisa membantumu.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Saya akan menghubungkan Anda dengan agen. Terima kasih
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hai! Saya akan mencoba menghubungkan Anda dengan agen manusia
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Maaf, tidak ada agen yang tersedia. Silakan coba lagi dalam beberapa menit.
ask-name Please, tell me your name Tolong, beritahu saya nama anda
ask-email Please, tell me your email Tolong beritahu saya email anda
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Sepertinya Anda ingin membicarakan hal lain
generic-error-message The format of your answer is not valid Format jawaban Anda tidak valid
related-message You might also be interested in: Anda juga mungkin tertarik pada:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Maaf, kami tidak dapat menyelesaikan permintaan Anda
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Maaf, kami tidak dapat menyelesaikan permintaan Anda
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Maaf, teks pertanyaan Anda melebihi batas karakter maks (256 karakter). Harap masukkan kata atau frasa yang lebih pendek.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Sepertinya tidak ada satu pun opsi yang saya temukan bermanfaat. Silakan cari kata atau frasa lain.
yes yes iya nih
no no tidak
no-variable The variable does not exist Variabel tidak ada
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Sepertinya terjadi kesalahan dan tindakan terakhir tidak dapat dilakukan, tetapi jangan ragu untuk terus mengobrol dengan saya!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Mari kembali ke topik sebelumnya.

Italian

open
Label English Italian
welcome Hello, how can I help you? Salve, come posso aiutarti?
no-question Please ask me a question Fammi una domanda
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Siamo spiacenti, non abbiamo trovato nessuna risposta alla tua domanda.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Sono spiacente, non ho trovato nessuna informazione relazionata con la tua domanda. Per favore, cerca di riformularla con altre parole.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ho dato un\'occhiata in giro e non sono riuscito a trovare nessuna informazione utile. Per favore, cerca di riformulare la tua domanda ed effettuare una nuova ricerca.
multiple-options Maybe these answers will help you Forse queste risposte ti aiuteranno:
Here are a few different answers which may help you: Ecco alcune risposte che potrebbero esserti d\'aiuto:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Ho trovato queste risposte, spero che una di esse possa esserti d\'aiuto:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Ci sono più risposte che potrebbero aiutarti a trovare l\'informazione che stai cercando. Per ulteriori dettagli, clicca sulle risposte evidenziate che trovi qui di seguito.
This answer matches your question: Questa risposta corrisponde alla tua domanda:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Mi puoi dare ulteriori dettagli riguardo l\'informazione che stai cercando?
end-form Your inquiry has been submitted La tua richiesta è stata inoltrata
form-continue Do you want to continue with this form? Vuoi continuare con questo modulo?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vuoi provare a compilare di nuovo questo modulo?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Dimmi in che altro modo posso esserti d'aiuto.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Ti metto in contatto con un agente. Grazie
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Ciao! Cercherò di metterti in contatto con un operatore.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Sono spiacente, al momento non ci sono agenti disponibili. Per favore, riprova tra qualche minuto.
ask-name Please, tell me your name Per favore, dimmi il tuo nome
ask-email Please, tell me your email Per favore, dimmi il tuo indirizzo mail
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Sembra che tu voglia parlare d'altro
generic-error-message The format of your answer is not valid Il formato della tua risposta non è valido
related-message You might also be interested in: Forse ti potrebbe interessare anche:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Mi dispiace, non siamo riusciti a completare la tua richiesta
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Mi dispiace, non siamo riusciti a completare la tua richiesta
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Mi dispiace, il testo della tua domanda supera il limite massimo di caratteri (256 caratteri). Si prega di inserire una parola o una frase più breve.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Sembra che nessuna delle risposte che ho trovato possa essere d'aiuto. Prova ad effettuare la ricerca con altre parole o riformulare la tua frase.
yes yes
no no No
no-variable The variable does not exist La variabile non esiste
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Sembra che a causa di un errore l'ultima azione non sia stata portata a termine, ma sentiti libero di continuare a scrivermi!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Torniamo all'argomento precedente.

Japanese

open お役に立つであろう情報はこちらです:
Label English Japanese
welcome Hello, how can I help you? 何かございましたら、遠慮なくお尋ねください。
no-question Please ask me a question 質問を入力してください。
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. 申し訳ございませんが、ご質問に対する適切な回答を見つけることができませんでした。
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. 申し訳ございません。お探しの情報を見つけることができませんでした。 別の単語やフレーズで再度検索してください。
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. お探しされている情報を見つけることができませんでした。申し訳ございません。
multiple-options Maybe these answers will help you こちらの回答をご参照ください。
Here are a few different answers which may help you: こちらの回答の中から参考になるものがあるかもしれません:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: 以下の回答を参照ください:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: いくつかの回答をこちらに表示しております。 詳細につきましては、回答をクリックしてください:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. お探しの情報についての詳細を教えてください。
end-form Your inquiry has been submitted お問い合わせ内容を送信しました。
form-continue Do you want to continue with this form? お問い合わせフォームの入力を続行しますか?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? お問い合わせフォームをもう一度入力しますか?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. 他になにかご質問はございますか?
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you オペレータに接続します。ご利用ありがとうございました。
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent 人間のオペレータにお取り次ぎいたします。しばらくお待ち下さい。
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. 現在、大変混み合っております。誠に申し訳ございませんが、しばらく経ってからお問い合わせください。
ask-name Please, tell me your name 名前をご記入ください。
ask-email Please, tell me your email メールアドレスをご記入ください。
no-subset-match It seems like you want to talk about something else 他の話題についてのご質問ですね。
generic-error-message The format of your answer is not valid 回答形式が無効です。
related-message You might also be interested in: 下記の内容にもご興味がおありかもしれません:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request 申し訳ございませんが、リクエストを完了できませんでした
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request 申し訳ございませんが、リクエストを完了できませんでした
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. 申し訳ございませんが、あなたの質問は最大文字数制限(256文字)を超えています。 短いフレーズで再度検索してください。
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. 私が見つけた情報は役立たないようです。別の単語やフレーズで再度検索してください。
yes yes はい
no no いいえ
no-variable The variable does not exist 変数が存在しません
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! エラーが生じたため、最後のアクションが実行されませんでしたが、このまま会話を続けてください。
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. では、直前のトピックに一度戻ります。

Korean

open
Label English Korean
welcome Hello, how can I help you? 안녕하세요. 어떻게 도와 드릴까요?
no-question Please ask me a question 문의해주세요.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. 죄송합니다. 질문에 대한 답변을 찾을 수 없습니다.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. 죄송합니다. 질문과 관련된 정보를 찾을 수 없습니다. 다른 단어나 문장을 검색하십시오.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. 당신의 질문에 맞는 것을 찾을 수 없습니다. 다른 단어나 문장을 사용하여 다시 검색하십시오.
multiple-options Maybe these answers will help you 이 답변들이 당신을 도울 것입니다:
Here are a few different answers which may help you: 다음과 같은 몇 가지 답변이 도움이 될 수 있습니다:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: 아래에 몇 가지 답변을 나열했습니다. 다음 중 하나가 도움이 되기를 바랍니다:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: 도움이 되는 답변이 두 가지 이상 있습니다. 자세한 내용은 아래 강조 표시된 답변을 클릭하십시오.
refinement Please, give me some more information about what you want to know. 당신이 알고 싶은 것에 대한 좀 더 많은 정보를 제공하십시오.
end-form Your inquiry has been submitted 문의 사항이 제출되었습니다.
form-continue Do you want to continue with this form? 이 서식을 계속 사용하시겠습니까?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? 이 서식을 다시 작성하시겠습니까?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. 또 어떻게 도우실 수 있습니까?
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you 상담원과 연결하겠습니다. 감사합니다.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent 안녕하세요! 상담원과 연결하도록 하겠습니다.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. 죄송합니다. 상담원이 없습니다. 몇 분 후에 다시 시도하십시오.
ask-name Please, tell me your name 이름을 알려주세요.
ask-email Please, tell me your email 이메일을 알려주세요.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else 뭔가 다른 걸 말하고 싶어하는 것 같습니다.
generic-error-message The format of your answer is not valid 답변의 형식이 유효하지 않습니다.
related-message You might also be interested in: 다음 글에 관심이 있을 수도 있습니다:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request 죄송합니다. 요청을 완료하지 못했습니다.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request 죄송합니다. 요청을 완료하지 못했습니다.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. 죄송합니다. 질문이 최대 글자 수 제한 (256 자)을 초과했습니다. 더 짧은 단어나 문장을 입력하십시오.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. 제가 찾은 옵션 중에 아무 것도 도움이 되지 않는 것 같습니다. 다른 단어나 문장을 검색하십시오.
yes yes
no no 아니오
no-variable The variable does not exist 변수가 존재하지 않습니다
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! 오류가 발생하여 마지막 작업을 수행 할 수 없었지만 저랑 계속 채팅할 수 있습니다!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. 이전 주제로 돌아가 보겠습니다.

Latvian

open
Label English Latvian
welcome Hello, how can I help you? Sveiki, kā es varu jums palīdzēt?
no-question Please ask me a question Lūdzu, uzdodiet man jautājumu.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Atvainojiet, mēs nevarējām atrast atbildes uz jūsu jautājumu.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Atvainojiet, es nevarēju atrast informāciju, kas būtu saistīta ar jūsu jautājumu. Lūdzu, meklējiet citu vārdu vai frāzi.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Esmu apskatījis, un es neko nevaru atrast, kas atbilstu jūsu jautājumam. Lūdzu, meklējiet vēlreiz, izmantojot citu vārdu vai frāzi.
multiple-options Maybe these answers will help you Varbūt šīs atbildes jums palīdzēs:
Here are a few different answers which may help you: Piedāvājam dažas atšķirīgas atbildes, kas varētu jums palīdzēt:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Zemāk esmu uzskaitījis dažas dažādas atbildes. Es ceru, ka viens no šiem var palīdzēt:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Ir vairāk nekā viena atbilde, kas var palīdzēt jums atrast nepieciešamo informāciju. Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk iezīmētajām atbildēm, lai iegūtu sīkāku informāciju:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Lūdzu, sniedziet man vairāk informācijas par to, ko vēlaties uzzināt.
end-form Your inquiry has been submitted Jūsu pieprasījums ir iesniegts.
form-continue Do you want to continue with this form? Vai vēlaties turpināt izmantot šo veidlapu?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vai vēlaties mēģināt vēlreiz aizpildīt šo veidlapu?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Lūdzu, pastāstiet man, kā vēl es varu jums palīdzēt.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Es jūs savienošu ar aģentu. Paldies.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Sveiki! Es centīšos jūs savienot ar cilvēku aģentu.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Diemžēl nav pieejami aģenti. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm.
ask-name Please, tell me your name Lūdzu, sakiet man savu vārdu.
ask-email Please, tell me your email Lūdzu, pastāstiet man savu e-pastu.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Liekas, ka vēlaties runāt par kaut ko citu.
generic-error-message The format of your answer is not valid Jūsu atbildes formāts nav derīgs.
related-message You might also be interested in: Jūs varētu interesēt arī:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Atvainojiet, mēs nevarējām pabeigt jūsu pieprasījumu.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Atvainojiet, mēs nevarējām pabeigt jūsu pieprasījumu.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Atvainojiet, jūsu jautājuma teksts pārsniedz maksimālo rakstzīmju ierobežojumu (256 rakstzīmes). Lūdzu, ievadiet īsāku vārdu vai frāzi.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Liekas, ka neviena no manis atrastām iespējām nav noderīga. Lūdzu, meklējiet citu vārdu vai frāzi.
yes yes
no no
no-variable The variable does not exist Mainīgais neeksistē.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Izskatās, ka radās kļūda un pēdējo darbību nevarēja veikt, taču jūtieties brīvi tērzēt ar mani!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Ejam atpakaļ uz iepriekšējo tēmu.

Lithuanian

open
Label English Lithuanian
welcome Hello, how can I help you? Sveiki, kaip aš galiu jums padėti?
no-question Please ask me a question Prašome užduoti man klausimą.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Atsiprašome, mes negalėjome rasti jokių atsakymus į savo klausimą.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Aš atsiprašau, aš negalėjo rasti jokios informacijos, susijusios su jūsų klausimą. Prašome ieškoti kito žodį ar frazę.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Turėjau išvaizdą ir nieko galiu rasti kuris tinka jūsų klausimą. Prašome dar kartą atlikti paiešką naudojant skirtingą žodį ar frazę.
multiple-options Maybe these answers will help you Gal šie atsakymai padės jums:
Here are a few different answers which may help you: Štai keletas skirtingų atsakymų, kurie gali jums padėti:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Aš išvardyti keletą skirtingų atsakymų žemiau. Tikiuosi viena jie gali padėti:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Yra daugiau nei vienas atsakymas, kuris gali padėti jums rasti informaciją, jums reikia. Prašome paspausti ant paryškintų atsakymų žemiau išsamiau:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Prašome duoti man šiek tiek daugiau informacijos apie tai, ką jūs norite žinoti.
end-form Your inquiry has been submitted Jūsų užklausa buvo pateikta.
form-continue Do you want to continue with this form? Ar norite tęsti šią formą?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Ar norėtumėte pabandyti užpildyti šią formą vėl?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Prašau pasakyti, kiek dar galiu jums padėti.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Aš ruošiuosi sujungs jus su agentu. Ačiū.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Sveiki! Pasistengsiu sujungs jus su žmogaus agentas.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Atsiprašome, čia nėra laisvų agentų. Bandykite dar kartą po kelių minučių.
ask-name Please, tell me your name Prašome, pasakyti man savo vardą.
ask-email Please, tell me your email Prašome, pasakykite man savo elektroninio pašto adresą.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Atrodo, kad jūs norite kalbėti apie ką nors kita.
generic-error-message The format of your answer is not valid Jūsų atsakymas formatas yra neteisingas.
related-message You might also be interested in: Jūs taip pat galėtų dominti:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Aš atsiprašau, mes negalėjome užbaigti savo prašymą.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Aš atsiprašau, mes negalėjome užbaigti savo prašymą.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Aš atsiprašau, jūsų klausimą tekstas per max simbolių limitas (256 simbolių). Prašome įvesti trumpesnį žodį ar frazę.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Atrodo, kad nė vienas iš variantų radau yra naudinga. Prašome ieškoti kito žodį ar frazę.
yes yes taip
no no ne
no-variable The variable does not exist Kintamasis neegzistuoja.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Atrodo kaip klaida įvyko ir negalėjo būti atliktas paskutinis veiksmas, bet nedvejodami laikyti kalbasi su manimi!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Grįžkime prie ankstesnės temos.

Macedonian

open
Label English Macedonian
welcome Hello, how can I help you? Здраво, како можам да ви помогнам?
no-question Please ask me a question Ве молиме прашајте ме прашање.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. За жал, не можевме да се најде било кој одговори на вашето прашање.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Жал ми е, не можев да се најдат никакви информации во врска со вашето прашање. Ве молиме пребарување за друг збор или фраза.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Јас сум имал изглед и ништо не можам да најдам кој одговара на вашето прашање. Ве молиме да пребарувате повторно со користење на друг збор или фраза.
multiple-options Maybe these answers will help you Можеби овие одговори ќе ви помогнат:
Here are a few different answers which may help you: Еве неколку различни одговори кои може да ви помогнат:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Сум се наведени неколку различни одговори подолу. Се надевам дека еден од овие може да помогне:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Постои повеќе од еден одговор кој може да ви помогне да ги најдете информациите што ви треба. Ве молиме кликнете на истакна одговори подолу за повеќе детали:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Ве молам, да ми даде некои повеќе информации за она што сакате да знаете.
end-form Your inquiry has been submitted е поднесена вашето пребарување.
form-continue Do you want to continue with this form? Дали сакате да продолжите со оваа форма?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Дали би сакале да се обиде да го пополните овој формулар повторно?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Ве молам да ми кажете како друго можам да ви помогнат.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Одам да ви се поврзете со агент. Ви благодарам.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Здраво! Јас ќе се обидам да ве поврзе со човечки агент.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Жал ми е, не постојат агенти. Ве молиме обидете се повторно за неколку минути.
ask-name Please, tell me your name Ве молам, кажете ми го вашето име.
ask-email Please, tell me your email Те молам, кажи ми вашата е-пошта.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Се чини како да сакате да се зборува за нешто друго.
generic-error-message The format of your answer is not valid Форматот на одговор не е валиден.
related-message You might also be interested in: Вие исто така може да бидат заинтересирани во:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Жал ми е, не можеме да го исполниме вашето барање.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Жал ми е, не можеме да го исполниме вашето барање.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Жал ми е, текстот на вашето прашање е повеќе од максимум дозволеното ограничување на карактери (256 карактери). Ве молиме внесете пократок збор или фраза.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Се чини дека ниту една од опциите што го најдов се корисни. Ве молиме пребарување за друг збор или фраза.
yes yes Да
no no нема
no-variable The variable does not exist Променливата не постои.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Изгледа како грешка и не може да се изврши последната акција, но се чувствуваат слободни да го задржи во разговорот со мене!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Ајде да се вратиме на претходната тема.

Norwegian

open
Label English Norwegian
welcome Hello, how can I help you? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg?
no-question Please ask me a question Spør meg et spørsmål
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Beklager, vi kunne ikke finne noen svar på spørsmålet ditt.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Jeg beklager, jeg kunne ikke finne noen informasjon knyttet til spørsmålet ditt. Vennligst søk etter et annet ord eller en setning.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Jeg har tatt en titt og det er ingenting jeg kan finne som passer ditt spørsmål. Vennligst søk igjen med et annet ord eller en setning.
multiple-options Maybe these answers will help you Kanskje disse svarene vil hjelpe deg
Here are a few different answers which may help you: Her er noen forskjellige svar som kan hjelpe deg:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Jeg har oppført noen forskjellige svar nedenfor. Jeg håper en av disse kan hjelpe:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Det er mer enn ett svar som kan hjelpe deg med å finne den informasjonen du trenger. Vennligst klikk på de uthevede svarene nedenfor for flere detaljer:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Vennligst gi meg litt mer informasjon om hva du vil vite.
end-form Your inquiry has been submitted Din forespørsel er sendt inn
form-continue Do you want to continue with this form? Vil du fortsette med dette skjemaet?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vil du prøve å fylle ut dette skjemaet igjen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Fortell meg hvor ellers jeg kan hjelpe deg.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Jeg skal koble deg til en agent. Takk skal du ha
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hei! Jeg vil prøve å koble deg til en menneskelig agent
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Beklager, det finnes ingen agenter tilgjengelig. Prøv på nytt om noen få minutter.
ask-name Please, tell me your name Vennligst fortell meg navnet ditt
ask-email Please, tell me your email Vennligst fortell meg din epost
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Det virker som om du vil snakke om noe annet
generic-error-message The format of your answer is not valid Formatet på svaret ditt er ikke gyldig
related-message You might also be interested in: Du kan også være interessert i:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Jeg beklager, vi kunne ikke fullføre forespørselen din
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Jeg beklager, vi kunne ikke fullføre forespørselen din
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Beklager, teksten til spørsmålet ditt er over maks tegngrense (256 tegn). Vennligst skriv inn et kortere ord eller en setning.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Det virker som ingen av alternativene jeg fant er nyttige. Vennligst søk etter et annet ord eller en setning.
yes yes Ja
no no Nei
no-variable The variable does not exist Variabelen eksisterer ikke
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Ser ut som en feil oppstod, og den siste handlingen kunne ikke utføres, men vær så snill å fortsette å chatte med meg!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. La oss gå tilbake til forrige emne.

Polish

open
Label English Polish
welcome Hello, how can I help you? Cześć, jak mogę Ci pomóc?
no-question Please ask me a question Zadaj mi pytanie
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Przepraszam, nie znaleźliśmy żadnych odpowiedzi na Twoje pytanie.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Przepraszam, ale nie mogłem znaleźć żadnych informacji dotyczących Twojego pytania. Wyszukaj inne słowo lub frazę.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Spojrzałem i nic nie mogę znaleźć, co pasuje do Twojego pytania. Wyszukaj ponownie, używając innego słowa lub frazy.
multiple-options Maybe these answers will help you Może te odpowiedzi Ci pomogą
Here are a few different answers which may help you: Oto kilka różnych odpowiedzi, które mogą Ci pomóc:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Podaję poniżej kilka różnych odpowiedzi. Mam nadzieję, że jedna z nich może pomóc:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Istnieje więcej niż jedna odpowiedź, która może pomóc znaleźć potrzebne informacje. Kliknij podświetlone odpowiedzi poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Proszę, podaj mi więcej informacji na temat tego, co chcesz wiedzieć.
end-form Your inquiry has been submitted Twoje zapytanie zostało przesłane
form-continue Do you want to continue with this form? Czy chcesz kontynuować z tego formularza?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Czy chcesz spróbować ponownie wypełnić ten formularz?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Powiedz mi, jak jeszcze mogę ci pomóc.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Spróbuję połączyć Cię z agentem. Dziękuję!
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Cześć! Spróbuję połączyć Cię z człowiekiem
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Niestety, nie ma dostępnych agentów. Spróbuj ponownie za kilka minut.
ask-name Please, tell me your name Proszę, powiedz mi swoje imię
ask-email Please, tell me your email Proszę, powiedz mi swój e-mail
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Wygląda na to, że chcesz porozmawiać o czymś innym
generic-error-message The format of your answer is not valid Format Twojej odpowiedzi jest nieprawidłowy
related-message You might also be interested in: Może Cię również zainteresować:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Przepraszam, nie mogliśmy zrealizować Twojej prośby
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Przepraszam, nie mogliśmy zrealizować Twojej prośby
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Przepraszam, tekst pytania przekracza maksymalny limit znaków (256 znaków). Wprowadź krótsze słowo lub frazę.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Wygląda na to, że żadna z odnalezionych opcji nie jest przydatna. Proszę, poszukaj innego słowa lub frazy.
yes yes Tak
no no Nie
no-variable The variable does not exist Zmienna nie istnieje
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Wygląda na to, że wystąpił błąd, a ostatnia czynność nie mogła zostać wykonana, ale nie przestawaj ze mną rozmawiać!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Wróćmy do poprzedniego tematu.

Portuguese

open
Label English Portuguese
welcome Hello, how can I help you? Olá, em que posso lhe ajudar?
no-question Please ask me a question Pode me fazer uma pergunta
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Infelizmente não encontramos resposta para a sua busca. Por favor, tente reformular a sua pergunta utilizando outras palavras.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Desculpe! Não encontrei nenhuma informação relacionada a sua busca. Por favor, tente novamente utilizando outras palavras.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Estive analisando, mas não encontrei nada que possa responder a sua pergunta. Por favor, realize uma nova busca utilizando outras palavras ou expressões.
multiple-options Maybe these answers will help you Talvez estas respostas possam lhe ajudar.
Here are a few different answers which may help you: Aqui temos algumas respostas que poderão lhe ajudar.
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Abaixo, listei algumas respostas. Espero que alguma delas possa lhe ajudar.
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Há mais de uma resposta que pode lhe ajudar a encontrar a informação que necessita. Por favor, clique nas respostas destacadas abaixo para obter mais detalhes:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Pode me dar mais informações sobre o que quer pesquisar?
end-form Your inquiry has been submitted A sua consulta foi enviada
form-continue Do you want to continue with this form? Você deseja continuar com este formulário?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Você deseja tentar preencher o formulário novamente?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Por favor, me diga se posso ajudar com mais alguma coisa.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Estou lhe conectando com um atendente. Obrigado.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Olá! Vou tentar te conectar com um atendente
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Desculpe, não temos agentes disponíveis. Por favor, tente novamente em alguns minutos.
ask-name Please, tell me your name Me diga o seu nome, por favor
ask-email Please, tell me your email Me diga o seu endereço de e-mail, por favor
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Parece que você quer falar sobre outra coisa
generic-error-message The format of your answer is not valid O formato da sua resposta não é válido
related-message You might also be interested in: Você também pode estar interessado em:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Desculpe! Não conseguimos completar a sua solicitação
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Desculpe! Não conseguimos completar a sua solicitação
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Desculpe, o texto que você escreveu na busca excede o limite de caracteres (256 caracteres). Por favor, escreva uma mensagem mais curta.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Parece que nenhuma das opções que encontrei te ajudaram. Por favor, pesquise usando outra palavra ou frase.
yes yes Sim
no no Não
no-variable The variable does not exist A variável não existe
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Um erro parece ter ocorrido e a última ação não pôde ser ser finalizada, mas sinta-se à vontade para seguir conversando comigo!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Voltemos para o tópico anterior.

Romanian

open
Label English Romanian
welcome Hello, how can I help you? Bună, cu ce vă pot ajuta?
no-question Please ask me a question Vă rog, puneți-mi o întrebare.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Îmi pare rău, nu am găsit niciun răspuns la întrebarea dvs.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Îmi pare rău, nu am găsit informații referitoare la întrebarea dvs. Vă rog să căutați un alt cuvânt sau expresie.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. M-am uitat și nu am găsit niciun răspuns potrivit întrebării dvs. Vă rog să căutați un alt cuvânt sau expresie.
multiple-options Maybe these answers will help you Sper că aceste răspunsuri vă vor fi de ajutor:
Here are a few different answers which may help you: Aici aveți câteva răspunsuri care v-ar putea fi de ajutor:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: V-am lăsat mai jos câteva răspunsuri. Sper să vă fie de ajutor:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Există mai multe răspunsuri care v-ar putea ajuta să găsiți informațiile de care aveți nevoie. Pentru mai multe detalii, faceți clic pe răspunsurile evidențiate mai jos:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Vă rog, dați-mi mai multe informații despre ce vreți să știți.
end-form Your inquiry has been submitted Cererea dvs. a fost trimisă.
form-continue Do you want to continue with this form? Doriți să continuați cu acest formular?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Doriți să încercați să completați acest formular din nou?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Spune-mi cum altfel te pot ajuta.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Vă voi conecta cu un agent. Mulțumesc.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Bună! Voi încerca să vă conectez cu un agent.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Ne pare rău, nu există agenți disponibili. Reîncercați în câteva minute.
ask-name Please, tell me your name Vă rog, spuneți-mi numele dvs.
ask-email Please, tell me your email Vă rog, spuneți-mi adresa dvs. de email.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Se pare că vreți să vorbiți despre altceva.
generic-error-message The format of your answer is not valid Formatul răspunsului dvs. nu este valid.
related-message You might also be interested in: De asemenea v-ar putea interesa:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Îmi pare rău, nu am putut completa cererea dvs.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Îmi pare rău, nu am putut completa cererea dvs.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Îmi pare rău, textul întrebării dvs. depășește limita maximă de caractere (256 de caractere). Vă rog să introduceți un mesaj mai scurt.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Se pare că nici una din opțiunile pe care le-am găsit nu sunt de ajutor. Căutați un alt cuvânt sau o expresie.
yes yes da
no no nu
no-variable The variable does not exist Variabila nu există
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Se pare că a apărut o eroare și ultima acțiune nu a putut fi efectuată, dar nu ezitați să continuați să discutați cu mine!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Să revenim la subiectul anterior.

Russian

open
Label English Russian
welcome Hello, how can I help you? Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
no-question Please ask me a question Пожалуйста, задайте мне вопрос
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. К сожалению, мы не смогли найти ответ на ваш вопрос.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Извините, я не смог найти никакой информации, относящейся к вашему вопросу. Пожалуйста, ищите другое слово или фразу.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. я посмотрел но ничего не cмог найти, что соответствует Вашему вопросу. Пожалуйста, поищите снова с помощью другого слова или фразы.
multiple-options Maybe these answers will help you Возможно, эти ответы помогут Вам
Here are a few different answers which may help you: Вот несколько различных ответов, которые могут помочь Вам:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Я перечислил несколько разных ответов ниже. Я надеюсь, что один из них может Вам помочь:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Существует более одного ответа, который может помочь Вам найти необходимую информацию. Пожалуйста, нажмите на выделенные ответы ниже, чтобы получить дополнительной информации:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Пожалуйста, дайте мне больше информации о том, что вы хотите знать.
end-form Your inquiry has been submitted Ваш запрос был отправлен.
form-continue Do you want to continue with this form? Вы хотите продолжать заполнять эту форму?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Вы хотите попробовать заполнить эту форму еще раз?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Скажите, пожалуйста, как еще я могу помочь вам.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Я собираюсь связать Вас с агентом. Спасибо!
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Здравствуйте! Я постараюсь связать Вас с человеком
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. К сожалению, в данный момент агентов нет. Повторите попытку через несколько минут.
ask-name Please, tell me your name Пожалуйста, скажите свое имяv
ask-email Please, tell me your email Пожалуйста, скажите мне свою электронную почту
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Похоже, Вы хотите поговорить о чем-то другом
generic-error-message The format of your answer is not valid Формат Вашего ответа не является допустимым
related-message You might also be interested in: Вам также может заинтересовать:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Извините, мы не смогли выполнить Ваш запрос
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Извините, мы не смогли выполнить Ваш запрос
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Извините, текст Вашего вопроса превышает максимальный лимит символов (256 символов). Пожалуйста, введите более короткое слово или фразу.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Кажется, что ни один из вариантов, которые я нашла, не является полезным. Пожалуйста, поищите другое слово или фразу.
yes yes Да
no no Нет
no-variable The variable does not exist переменная не существует
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Похоже произошла ошибка и последнее действие не может быть выполнено, но не стесняйтесь разговаривать со мной!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Вернемся к предыдущей теме.

Serbian

open
Label English Serbian Serbian (Latin alphabet)
welcome Hello, how can I help you? Здравейте, как мога да ви помогна? Zdravo, kako mogu da vam pomognem?
no-question Please ask me a question Моля да ме питаш въпрос. Molim vas da mi postavite pitanje.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. За съжаление не можем да намерим никакви отговори на въпроса ви. Izvinite, nismo mogli pronaći odgovore na vaše pitanje.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Съжалявам, не можах да намеря информация, отнасяща се до въпроса ви. Моля, потърсете друга дума или фраза. Žao mi je, nisam mogao da nađem nikakve informacije u vezi sa vašim pitanjem. Potražite drugu reč ili frazu.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Аз съм имал поглед и нищо не мога да намеря, който отговаря на вашия въпрос. Моля, опитайте отново с помощта на различни дума или фраза. Pogledao sam i ne mogu pronaći ništa što bi odgovaralo vašem pitanju. Pokušajte ponovo koristeći drugu reč ili frazu.
multiple-options Maybe these answers will help you Може би тези отговори ще ви помогнат: Možda će vam ovi odgovori pomoći:
Here are a few different answers which may help you: Ето няколко различни отговори, които могат да ви помогнат: Evo nekoliko različitih odgovora koji bi vam mogli pomoći:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Сме изброили няколко различни отговори по-долу. Надявам се, че един от тях може да ви помогне: U nastavku sam nabrojao nekoliko različitih odgovora. Nadam se da jedan od ovih može pomoći:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Има повече от един отговор, който може да ви помогне да намерите нужната ви информация. Моля, кликнете върху подчертани отговорите по-долу за повече подробности: Postoji više od jednog odgovora koji vam mogu pomoći da pronađete potrebne informacije. Molimo kliknite na istaknute odgovore u nastavku za više detalja:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Моля, дайте ми малко повече информация за това, което искате да знаете. Molim vas, dajte mi malo više informacija o onome što želite da znate.
end-form Your inquiry has been submitted е била представена Вашето запитване. Vaš upit je poslan.
form-continue Do you want to continue with this form? Искате ли да продължите с тази форма? Da li želite da nastavite sa ovim formularom?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Бихте ли искали да се опита да попълните тази форма отново? Želite li ponovo pokušati ispuniti ovaj obrazac?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Моля, кажете ми как иначе мога да ти помогна. Molim vas recite mi kako vam drugo mogu pomoći.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Отивам да се свържете с агент. Благодаря ти. Povežiću vas sa agentom. Hvala vam.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Здравейте! Аз ще се опитам да ви свърже с човешки фактор. Zdravo! Pokušaću da vas povežem sa ljudskim agentom.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Съжаляваме, няма налични средства. Моля, опитайте отново след няколко минути. Izvinite, nema dostupnih agenata. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
ask-name Please, tell me your name Моля те, кажи ми името си. Molim te, reci mi svoje ime.
ask-email Please, tell me your email Моля, кажете ми имейл. Molim vas, recite mi svoj email.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Изглежда, че искате да говорим за нещо друго. Izgleda da želite razgovarati o nečem drugom.
generic-error-message The format of your answer is not valid Форматът на отговор на въпроса си не е валидно. Format vašeg odgovora nije validan.
related-message You might also be interested in: Може да се интересуват от: Takođe bi mogli biti zainteresovani za:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Съжалявам, че не успя да изпълни заявката. Žao mi je, nismo uspeli da ispunimo vaš zahtev.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Съжалявам, че не успя да изпълни заявката. Žao mi je, nismo uspeli da ispunimo vaš zahtev.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Съжалявам, текстът на въпроса ви е над макс максималният брой знаци (256 знака). Моля, въведете по-кратка дума или фраза. Žao mi je, tekst vašeg pitanja je prekoračio maksimalni broj znakova (256 znakova). Unesite kraću reč ili frazu.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Изглежда, че нито един от вариантите, които открих са от полза. Моля, потърсете друга дума или фраза. Izgleda da nijedna opcija koju sam pronašao nije korisna. Potražite drugu reč ili frazu.
yes yes Да da
no no не ne
no-variable The variable does not exist Променливата не съществува. Promenljiva ne postoji.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Изглежда, че е възникнала грешка и не може да се извършват на последното действие, но не се колебайте да се запази в чата с мен! Izgleda da se dogodila greška i poslednja akcija nije mogla biti izvršena, ali slobodno nastavite da razgovarate sa mnom!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Вратимо се претходној теми. Vratimo se na prethodnu temu.

Slovak

open
Label English Slovak
welcome Hello, how can I help you? Dobrý deň, ako vám možem pomôcť?
no-question Please ask me a question Opýtajte sa ma na otázku
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Ospravedlňujeme sa, ale nenašli sme žiadnu odpoveď na vašu otázku.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Je mi ľúto, nemohol som nájsť žiadne informácie týkajúce sa vašej otázky. Vyhľadajte ďalšie slovo alebo frázu.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ja som sa pozrel a nie je nič, čo by som našiel, čo by vyhovovalo tvojej otázke. Vyhľadajte znova pomocou iného slova alebo frázy.
multiple-options Maybe these answers will help you Možno vám tieto odpovede pomôžu
Here are a few different answers which may help you: Tu je niekoľko rôznych odpovedí, ktoré vám môžu pomôcť:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Uvádzam nižšie niekoľko rôznych odpovedí. Dúfam, že jeden z nich môže pomôcť:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Existuje viac ako jedna odpoveď, ktorá vám môže pomôcť nájsť informácie, ktoré potrebujete. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kliknite na zvýraznené odpovede nižšie:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Dajte mi prosím viac informácií o tom, čo chcete vedieť.
end-form Your inquiry has been submitted Váš dopyt bol odoslaný
form-continue Do you want to continue with this form? Chcete pokračovať s týmto formulárom?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Chcete tento formulár vyplniť znova?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Povedzte mi, ako inak vám môžem pomôcť.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Pripojím vás k agentovi. Ďakujem
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Ahoj! Pokúsim sa vás spojiť s ľudským agentom
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Ľutujeme, ale nie sú k dispozícii žiadni agenti. Skúste to znova o niekoľko minút.
ask-name Please, tell me your name Prosím, povedz mi svoje meno
ask-email Please, tell me your email Prosím, povedzte mi svoj email
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Zdá sa, že chcete hovoriť o niečom inom
generic-error-message The format of your answer is not valid Formát vašej odpovede nie je platný
related-message You might also be interested in: Tiež by vás mohlo zaujímať:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Je nám ľúto, Vašu žiadosť sme nemohli dokončiť
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Je nám ľúto, Vašu žiadosť sme nemohli dokončiť
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Je mi ľúto, text vašej otázky je nad maximálnym limitom znakov (256 znakov). Zadajte kratšie slovo alebo frázu.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Zdá sa, že žiadna z možností, ktoré som zistil, je užitočná. Vyhľadajte ďalšie slovo alebo frázu.
yes yes Áno
no no žiadny
no-variable The variable does not exist Premenná neexistuje
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Vyskytla sa chyba a posledná akcia sa nedala vykonať, ale môžete sa so mnou ďalej rozprávať.
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Vráťme sa k predchádzajúcej téme.

Slovenian

open
Label English Slovenian
welcome Hello, how can I help you? Pozdravljeni, kako vam lahko pomagam?
no-question Please ask me a question Prosim, vprašajte me.
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Žal nismo našli odgovorov na vaše vprašanje.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Žal mi ni bilo mogoče najti nobenih informacij v zvezi z vašim vprašanjem. Poiščite drugo besedo ali besedno zvezo.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Ogledal sem si in ne najdem ničesar, kar bi ustrezalo vašemu vprašanju. Ponovno poiščite z drugo besedo ali besedno zvezo.
multiple-options Maybe these answers will help you Mogoče vam bodo ti odgovori pomagali:
Here are a few different answers which may help you: Tu je nekaj različnih odgovorov, ki vam lahko pomagajo:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Spodaj sem naštela nekaj različnih odgovorov. Upam, da lahko kaj od tega pomaga:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Obstaja več kot en odgovor, ki vam lahko pomaga najti informacije, ki jih potrebujete. Za podrobnosti kliknite spodnje poudarjene odgovore spodaj:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Prosim, dajte mi še nekaj informacij o tem, kaj želite vedeti.
end-form Your inquiry has been submitted Vaše vprašanje je bilo poslano.
form-continue Do you want to continue with this form? Ali želite nadaljevati s tem obrazcem?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Ali želite še enkrat izpolniti ta obrazec?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Prosim, povejte mi, kako vam lahko drugače pomagam.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Povezala te bom s agentom. Hvala vam.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Živjo! Poskušal te bom povezati s človeškim agentom.
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Žal ni agentov. Poskusite znova čez nekaj minut.
ask-name Please, tell me your name Prosim, povejte mi svoje ime.
ask-email Please, tell me your email Lūdzu, pastāstiet man savu e-pastu.
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Zdi se, kot da bi radi govorili o nečem drugem.
generic-error-message The format of your answer is not valid Oblika vašega odgovora ni veljavna.
related-message You might also be interested in: Morda vas zanima tudi:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Žal mi ni bilo mogoče izpolniti vaše zahteve.
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Žal mi ni bilo mogoče izpolniti vaše zahteve.
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Žal mi je, da je besedilo vašega vprašanja prekoračilo največjo dovoljeno število znakov (256 znakov). Vnesite krajšo besedo ali besedno zvezo.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Zdi se, da nobena od možnosti, ki sem jih našel, ni v pomoč. Poiščite drugo besedo ali besedno zvezo.
yes yes Da
no no Ne
no-variable The variable does not exist Spremenljivka ne obstaja.
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Videti je, da je prišlo do napake in zadnjega dejanja ni bilo mogoče izvesti, vendar vas prosimo, da še naprej klepetate z mano!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Pojdimo nazaj na prejšnjo temo.

Spanish

open
Label English Spanish
welcome Hello, how can I help you? Hola, ¿en qué te puedo ayudar?
no-question Please ask me a question Hazme una pregunta
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Lo siento, no he podido encontrar respuestas para tu duda.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Lo siento, no he podido encontrar información relacionada con tu pregunta. Por favor, inténtalo de nuevo con otras palabras.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. He mirado y no encuentro nada que responda a tu pregunta. Por favor, realiza una nueva búsqueda usando otras palabras.
multiple-options Maybe these answers will help you Espero que estas respuestas te ayuden
Here are a few different answers which may help you: Te muestro algunas respuestas que te pueden ayudar:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Aquí tienes unas cuantas respuestas. Espero que te sean de ayuda:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Hay más de una respuesta que te puede ayudar a encontrar la información que necesitas. Por favor, haz clic en las respuestas destacadas aquí abajo para obtener más detalles:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. ¿Puedes darme algo más de información sobre lo que quieres saber?
end-form Your inquiry has been submitted Tu consulta se ha enviado
form-continue Do you want to continue with this form? ¿Quieres continuar con este formulario?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? ¿Quieres intentar rellenar el formulario de nuevo?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Por favor, dime en qué te puedo ayudar.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Te estoy conectando con un agente. Gracias.
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent ¡Hola! Intentaré conectarte con un agente
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Lo siento, no hay agentes disponibles en este momento. Por favor, inténtalo más tarde.
ask-name Please, tell me your name Por favor, dime tu nombre
ask-email Please, tell me your email Por favor, dime tu correo electrónico
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Parece que quieres hablar de otra cosa
generic-error-message The format of your answer is not valid El formato de tu respuesta no es válido
related-message You might also be interested in: Quizá también te puede interesar:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Lo siento, tu petición no se ha podido completar
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Lo siento, tu petición no se ha podido completar
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Lo siento, el texto que has escrito sobrepasa el límite de carácteres (256 carácteres). Por favor, escribe un mensaje más corto.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Creo que ninguna de las opciones que he encontrado te pueden ayudar. Por favor, escribe otra frase o palabra.
yes yes
no no No
no-variable The variable does not exist La variable no existe
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Parece que ha habido un error y no se ha podido ejecutar la última acción, pero ¡puedes seguir hablando conmigo!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Volvamos al tema anterior.

Swedish

open
Label English Swedish
welcome Hello, how can I help you? Hej, hur kan jag hjälpa dig?
no-question Please ask me a question Fråga mig en fråga
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Tyvärr, vi kunde inte hitta några svar på din fråga.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Jag beklagar att jag inte kunde hitta någon information om din fråga. Sök efter ett annat ord eller en fras.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Jag har tittat och det finns inget jag kan hitta som passar din fråga. Vänligen sök igen med ett annat ord eller en fras.
multiple-options Maybe these answers will help you Kanske kan dessa svar hjälpa dig
Here are a few different answers which may help you: Här är några olika svar som kan hjälpa dig:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Jag har listat några olika svar nedan. Jag hoppas att en av dessa kan hjälpa till:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Det finns mer än ett svar som kan hjälpa dig att hitta den information du behöver. Vänligen klicka på de markerade svaren nedan för mer information:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Vänligen ge mig mer information om vad du vill veta.
end-form Your inquiry has been submitted Din förfrågan har skickats in
form-continue Do you want to continue with this form? Vill du fortsätta med detta formulär?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Vill du försöka fylla i detta formulär igen?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Snälla berätta för mig hur annat jag kan hjälpa dig.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Jag kommer att ansluta dig till en agent. Tack
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hej! Jag kommer att försöka ansluta dig med en human agent
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Tyvärr finns inga agenter tillgängliga. Försök igen om några minuter.
ask-name Please, tell me your name Snälla berätta ditt namn
ask-email Please, tell me your email Snälla, berätta för din e-postadress
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Det verkar som om du vill prata om något annat
generic-error-message The format of your answer is not valid Formatet på ditt svar är inte giltigt
related-message You might also be interested in: Du kanske också är intresserad av:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Jag är ledsen, vi kunde inte slutföra din förfrågan
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Jag är ledsen, vi kunde inte slutföra din förfrågan
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Jag beklagar att texten på din fråga ligger över den maximala teckengränsen (256 tecken). Ange ett kortare ord eller fras.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Det verkar som att ingen av de alternativ jag hittade är till hjälp. Sök efter ett annat ord eller en fras.
yes yes ja
no no nej
no-variable The variable does not exist Variabeln existerar inte
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Det verkar som om ett fel inträffade och den senaste åtgärden kunde inte utföras, men gärna fortsätta chatta med mig!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Låt oss gå tillbaka till föregående ämne.

Tagalog

open
Label English Tagalog
welcome Hello, how can I help you? Kumusta, paano ko matutulungan ka?
no-question Please ask me a question Mangyaring hilingin sa akin ang isang katanungan
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Paumanhin, hindi namin mahanap ang anumang mga sagot sa iyong katanungan.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Sorry, hindi ko mahanap ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa iyong katanungan. Mangyaring maghanap ng ibang salita o parirala.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Mayroon akong isang hitsura at walang anumang maaari kong makita kung saan umaangkop sa iyong katanungan. Mangyaring maghanap muli gamit ang ibang salita o parirala.
multiple-options Maybe these answers will help you Siguro ang mga sagot na ito ay makakatulong sa iyo
Here are a few different answers which may help you: Narito ang ilang iba't ibang mga sagot na maaaring makatulong sa iyo:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Nakalista ako ng ilang iba't ibang mga sagot sa ibaba. Umaasa ako na ang isa sa mga ito ay makakatulong:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Mayroong higit sa isang sagot na maaaring makatulong sa iyo na mahanap ang impormasyong kailangan mo. Mangyaring mag-click sa naka-highlight na mga sagot sa ibaba para sa karagdagang detalye:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Mangyaring magbigay sa akin ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang gusto mong malaman.
end-form Your inquiry has been submitted Ang iyong pagtatanong ay naisumite
form-continue Do you want to continue with this form? Gusto mo bang magpatuloy sa form na ito?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Nais mo bang subukang muli punan ang form na ito?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Mangyaring sabihin sa akin kung paano pa ako makakatulong sa iyo.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Kukunin ko na ikonekta ka sa isang ahente. Salamat
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hi! Susubukan kong ikonekta ka sa isang ahente ng tao
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Paumanhin, walang mga ahente na magagamit. Mangyaring muling subukan sa loob ng ilang minuto.
ask-name Please, tell me your name Mangyaring sabihin sa akin ang iyong pangalan
ask-email Please, tell me your email Mangyaring, sabihin sa akin ang iyong email
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Mukhang gusto mong pag-usapan ang iba pang bagay
generic-error-message The format of your answer is not valid Hindi wasto ang format ng iyong sagot
related-message You might also be interested in: Maaaring interesado ka rin sa:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Ikinalulungkot ko, hindi namin makukumpleto ang iyong kahilingan
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Ikinalulungkot ko, hindi namin makukumpleto ang iyong kahilingan
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Ikinalulungkot ko, ang teksto ng iyong tanong ay nasa limitasyon ng max na character (256 na karakter). Mangyaring maglagay ng mas maikling salita o parirala.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Tila tulad ng wala sa mga opsyon na nakita ko ay kapaki-pakinabang. Mangyaring maghanap ng ibang salita o parirala.
yes yes oo
no no hindi
no-variable The variable does not exist Ang variable ay hindi umiiral
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Mukhang naganap ang isang error at ang huling pagkilos ay hindi maisagawa, ngunit huwag mag-atubiling magpatuloy sa pakikipag-chat sa akin!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Munupaṭi anśāniki tirigi veḷdāṁ.

Thai

open
Label English Thai
welcome Hello, how can I help you? สวัสดีฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?
no-question Please ask me a question กรุณาถามคำถาม
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. ขออภัยเราไม่สามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. ฉันขอโทษฉันไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับคำถามของคุณได้ โปรดค้นหาคำหรือวลีอื่น
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. ฉันได้ดูและไม่มีอะไรที่ฉันสามารถหาได้ซึ่งตรงกับคำถามของคุณ โปรดค้นหาอีกครั้งโดยใช้คำหรือวลีที่แตกต่างกัน
multiple-options Maybe these answers will help you บางทีคำตอบเหล่านี้จะช่วยคุณได้
Here are a few different answers which may help you: ต่อไปนี้คือคำตอบที่แตกต่างกันซึ่งอาจช่วยให้คุณ:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: ฉันได้ระบุคำตอบที่แตกต่างกันไว้ด้านล่าง ฉันหวังว่าหนึ่งเหล่านี้สามารถช่วย:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: มีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ โปรดคลิกที่คำตอบที่ไฮไลต์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการทราบ
end-form Your inquiry has been submitted ส่งคำถามของคุณแล้ว
form-continue Do you want to continue with this form? คุณต้องการดำเนินการต่อด้วยแบบฟอร์มนี้หรือไม่?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? คุณต้องการลองกรอกแบบฟอร์มนี้อีกหรือไม่?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. โปรดบอกฉันว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you ฉันจะเชื่อมต่อคุณกับตัวแทน ขอขอบคุณ
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Hi! ฉันจะพยายามเชื่อมต่อคุณกับตัวแทนมนุษย์
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. ขออภัยไม่มีตัวแทนที่พร้อมให้บริการ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่
ask-name Please, tell me your name กรุณาบอกชื่อคุณด้วย
ask-email Please, tell me your email โปรดบอกอีเมลของคุณ
no-subset-match It seems like you want to talk about something else ดูเหมือนว่าคุณต้องการพูดถึงเรื่องอื่น
generic-error-message The format of your answer is not valid รูปแบบคำตอบของคุณไม่ถูกต้อง
related-message You might also be interested in: คุณอาจสนใจ:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request ฉันขอโทษเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request ฉันขอโทษเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. ฉันขอโทษข้อความในคำถามของคุณเกินขีด จำกัด อักขระสูงสุด (256 ตัวอักษร) โปรดป้อนคำหรือวลีที่สั้นกว่า
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. ดูเหมือนว่าไม่มีตัวเลือกใดที่ฉันพบว่าเป็นประโยชน์ โปรดค้นหาคำหรือวลีอื่น
yes yes ใช่
no no ไม่
no-variable The variable does not exist ไม่มีตัวแปรนี้
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! ดูเหมือนว่าเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถดำเนินการครั้งสุดท้าย แต่โปรดอย่าลังเลที่จะสนทนากับฉัน
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. ลองกลับไปที่หัวข้อก่อนหน้า

Turkish

open
Label English Turkish
welcome Hello, how can I help you? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
no-question Please ask me a question Lütfen bana bir soru sorun
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Üzgünüz, sorunuza cevap bulamadık.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Üzgünüm, sorunuzla ilgili herhangi bir bilgi bulamadım. Lütfen başka bir kelimeyi veya cümleyi arayın.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Baktım ve sorunuzla ilgili başka bilgi bulamıyorum. Lütfen farklı bir kelimeyi veya ifadeyi kullanarak tekrar arama yapın.
multiple-options Maybe these answers will help you Belki bu cevaplar size yardımcı olacaktır
Here are a few different answers which may help you: Size yardımcı olabilecek birkaç farklı cevap aşağıda belirtilmiştir:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Aşağıda birkaç farklı cevap sıraladım. Umarım bunlardan biri yardımcı olabilir:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: İhtiyacınız olan bilgiyi bulmanıza yardımcı olabilecek birden fazla cevap var. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki vurgulanan cevapları tıklayın:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Lütfen, bilmek istediğiniz hakkında biraz bilgi verin.
end-form Your inquiry has been submitted Soruşturma gönderildi
form-continue Do you want to continue with this form? Bu forma devam etmek istiyor musunuz?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Bu formu tekrar doldurmaya çalışmak ister misiniz?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Size nasıl yardımcı olabileceğimi söyleyin.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Sizi bir ajana bağlayacağım. Teşekkür ederim
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Merhaba! Seni bir insan ajanına bağlamaya çalışacağım
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Üzgünüz, uygun ajan yok. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
ask-name Please, tell me your name Lütfen bana adınızı söyleyin
ask-email Please, tell me your email Lütfen bana e-postanızı söyleyin
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Sanki başka bir şey hakkında konuşmak istiyor gibi görünüyor
generic-error-message The format of your answer is not valid Cevabınızın biçimi geçerli değil
related-message You might also be interested in: Ayrıca ilginizi çekebilir:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Üzgünüm, isteğinizi yerine getiremedik
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Üzgünüm, isteğinizi yerine getiremedik
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Üzgünüz, sorunuzun metni maksimum karakter sınırının üzerinde (256 karakter). Lütfen daha kısa bir kelimeyi veya ifadeyi girin.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Bulduğum seçeneklerin hiçbiri yardımcı olmadı. Lütfen başka bir kelime veya kelime öbeği arayın.
yes yes Evet
no no Hayır
no-variable The variable does not exist Değişken mevcut değil
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Bir hata oluştu ve son eylem gerçekleştirilemedi ama benimle sohbet etmeye devam edebilirsiniz.
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Bir önceki konuya dönelim.

Ukrainian

open
Label English Ukrainian
welcome Hello, how can I help you? Здрастуйте, чим я можу вам допомогти?
no-question Please ask me a question Будь ласка, задайте мені питання
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. На жаль, ми не змогли знайти відповідь на ваше запитання.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Вибачте, я не зміг знайти жодної інформації, що стосується вашого питання. Будь ласка, шукайте інше слово або фразу.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Я подивився, і я нічого не можу знайти, що відповідає вашему питанню. Будь ласка, шукайте ще раз, використовуючи інше слово або фразу.
multiple-options Maybe these answers will help you Можливо, ці відповіді допоможуть Вам
Here are a few different answers which may help you: Ось кілька різних відповідей, які можуть допомогти Вам:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Я перерахував кілька різних відповідей нижче. Я сподіваюся, що один з них може Вам допомогти:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Є більш ніж одна відповідь, яка може допомогти вам знайти потрібну вам інформацію. Щоб отримати докладнішу інформацію, натисніть на виділені відповіді нижче:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Будь ласка, дайте мені більше інформації про те, що ви хочете знати.
end-form Your inquiry has been submitted Ваш запит був відправлений.
form-continue Do you want to continue with this form? Ви хочете продовжувати заповнювати цю форму?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Ви хочете спробувати заповнити цю форму ще раз?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Скажіть, будь ласка, як ще я можу допомогти вам.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Я збираюся підключити вас до агента. Дякую!
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Здрастуйте! Я постараюся підключити вас до людського агента
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. На жаль, в даний момент агентів немає. Повторіть спробу через кілька хвилин.
ask-name Please, tell me your name Будь ласка, скажіть своє ім'я
ask-email Please, tell me your email Будь ласка, скажіть мені свою електронну пошту
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Схоже, Ви хочете поговорити про щось інше
generic-error-message The format of your answer is not valid Формат Вашої відповіді не є допустимим
related-message You might also be interested in: Вам також може зацікавити:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Вибачте, ми не змогли виконати Ваш запит
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Вибачте, ми не змогли виконати Ваш запит
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Вибачте, текст Вашого питання перевищує максимальний ліміт символів (256 символів). Будь ласка, введіть коротше слово або фразу.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Здається, що жоден з варіантів, які я знайшла, не є корисним. Будь ласка, пошукайте інше слово або фразу.
yes yes Так
no no Ні
no-variable The variable does not exist Ця змінна не існує
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Схоже, сталася помилка, і остання дія не могла бути виконана, але не соромтеся спілкуватися зі мною!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Повернімося до попередньої теми.

Vietnamese

open
Label English Vietnamese
welcome Hello, how can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?
no-question Please ask me a question Hãy hỏi tôi một câu hỏi
no-results Sorry, we couldn\'t find any answers to your question. Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của bạn.
I\'m sorry, I couldn\'t find any information relating to your question. Please search for another word or phrase. Tôi rất tiếc, tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến câu hỏi của bạn. Vui lòng tìm kiếm một từ hoặc cụm từ khác.
I\'ve had a look and there\'s nothing I can find which fits your question. Please search again using a different word or phrase. Tôi đã có một cái nhìn và không có gì tôi có thể tìm thấy phù hợp với câu hỏi của bạn. Vui lòng tìm kiếm lại bằng một từ hoặc cụm từ khác.
multiple-options Maybe these answers will help you Có lẽ những câu trả lời này sẽ giúp bạn
Here are a few different answers which may help you: Dưới đây là một vài câu trả lời khác nhau có thể giúp bạn:
I\'ve listed a few different answers below. I hope one of these can help: Tôi đã liệt kê một vài câu trả lời khác nhau bên dưới. Tôi hy vọng một trong những điều này có thể giúp:
There is more than one answer which may help you find the information you need. Please click on the highlighted answers below for more detail: Có nhiều câu trả lời có thể giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần. Vui lòng nhấp vào các câu trả lời được đánh dấu bên dưới để biết thêm chi tiết:
refinement Please, give me some more information about what you want to know. Xin vui lòng, cho tôi một số thông tin thêm về những gì bạn muốn biết.
end-form Your inquiry has been submitted Yêu cầu của bạn đã được gửi
form-continue Do you want to continue with this form? Bạn có muốn tiếp tục với biểu mẫu này không?
form-retry Would you like to try to fill in this form again? Bạn có muốn thử điền lại vào biểu mẫu này không?
follow-up-question Please tell me how else I can help you. Vui lòng cho tôi biết tôi có thể giúp gì khác cho bạn.
init-chat I\'m going to connect you to an agent. Thank you Tôi sẽ kết nối bạn với một đại lý. Cảm ơn bạn
agents-available Hi! I will try to connect you with a human agent Chào! Tôi sẽ cố gắng kết nối bạn với một đại lý của con người
no-agent-available Sorry, there are no agents available. Please retry in a few minutes. Rất tiếc, không có đại lý nào khả dụng. Vui lòng thử lại sau vài phút.
ask-name Please, tell me your name Xin vui lòng cho tôi biết tên của bạn
ask-email Please, tell me your email Vui lòng cho tôi biết email của bạn
no-subset-match It seems like you want to talk about something else Có vẻ như bạn muốn nói về điều gì khác
generic-error-message The format of your answer is not valid Định dạng câu trả lời của bạn không hợp lệ
related-message You might also be interested in: Bạn cũng có thể quan tâm:
webhook-bad-request I\'m sorry, we could not complete your request Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn thành yêu cầu của bạn
webhook-wrong-field I\'m sorry, we could not complete your request Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn thành yêu cầu của bạn
character-limit-exceeded I\'m sorry, the text of your question is over the max character limit (256 characters). Please enter a shorter word or phrase. Tôi rất tiếc, nội dung câu hỏi của bạn vượt quá giới hạn ký tự tối đa (256 ký tự). Vui lòng nhập một từ hoặc cụm từ ngắn hơn.
all-options-discarded It seems like none of the options I found are helpful. Please search for another word or phrase. Có vẻ như không có tùy chọn nào tôi thấy hữu ích. Vui lòng tìm kiếm một từ hoặc cụm từ khác.
yes yes Vâng
no no Không
no-variable The variable does not exist Biến không tồn tại
conversation-error-message Looks like an error occurred and the last action could not be performed, but feel free to keep chatting with me! Có vẻ như đã xảy ra lỗi và hành động cuối cùng không thể thực hiện được, nhưng vui lòng tiếp tục trò chuyện với tôi!
return-previous-topic Let's go back to the previous topic. Hãy quay lại chủ đề trước.

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/html/src/Controllers/MarkdownController.php on line 73

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/html/src/Controllers/MarkdownController.php on line 73